Архив за 4 октября 2016 года

Выбрать дату

Эрхимэй эрхимүүд элирбэ

СМИротворец» конкурсдо би эгээн түрүүшынхиеэ хабаадажа байнаб. Олон үндэстэнэй журналистикын асуудалнууд мүнөөдэр шухала болоод баина. Журналист бүхэн энэ сэдэбээр бэшэжэ шадахагүй гэжэ һананаб, юундэб гэхэдэ тэрэ ондоо үндэстэнэй соёл, түүхэ, ажабайдал һайн мэдэхэ ёһотой

961

16 причин арендовать 1С

На прошлой неделе мы выяснили, что аренда 1С – это доступ к 1С через Интернет. Для работы вам нужен обычный компьютер, ноутбук или даже просто смартфон

1707