Архив за 22 февраля 2018 года

Выбрать дату

Финансовое благополучие с TeleTrade

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов

1065

Багша, сэрэгшэн зуутай болобо

Алхана нютагһаа гарбалтай Эсэгын дайнай ветеран, хоёр дахин Улаан Одон орденто,  түхын эрдэмтэн, БГУ-эй доцент Александр Гуружапович Гуружаповые Сагаалганаар амаршалаад, зол жаргалтай, аза талаантай, элүүр энхэ ажаһуухыень хүсэнэбди!

1151