Архив за 14 августа 2017 года

Выбрать дату

Богатая Бурятия: туристический мираж

Что представляет собой туризм для республики в цифрах, как он влияет на экономику региона и какие проблемы перед ним стоят? Ответы на эти вопросы – тема нового выпуска проекта «Богатая Бурятия»

2761

Улаан-Баатарай театрай музей

Буряад Уласда 6 театрнууд ажаллана: Буряад театр, Буряадай опера болон баледэй театр, Ород театр, Хүүхэлдэйн театр, Залуушуулай театр, “Байгал” театр, Филармони гээд хүмүүжүүлгын талаар ехэ туһа хэдэг,  арад зоноо хүгжэмэй, уран гоё урлагай дээжэтэй танилсуулдаг эмхинүүд бии гээшэ. Эдэ театрнуудта хүдэлһэн алдар суута артистнуудай намтар, гэрэл зурагууд, зохёохы ажал тухайнь хөөрөөнүүд музей соо дэлгээтэй байгаа һаань, арад зон ямар ехээр баярлаха гээшэб. Улаан-Үдэдэ музей бии болошоо һаа, һургуулиин үхибүүдтэ хүмүүжүүлгын талаар тон ехэ нүлөө үзүүлхэ һэн.

1179