Главное Популярное Все Моя лента
Войти

БУРЯАД ФМ радио 2017 оной 10 һара

Реклама INFPOL.RU
589

Октябриин 1 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад) 

Октябриин 2 – Түнхэн (хонгоодор буряад)  
Октябриин 3 – Худайн гол (эрхүү буряад)

Октябриин 4 – Баргажан (баргажан буряад)  

Октябриин 5 – Хэжэнгэ, Бэсүүр. Үбэр-Байгал (хори буряад). Ламчог Нимбо хурал

Октябриин 6 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад)

Октябриин 7 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Октябриин 8 Идын гол, Оһын гол (эрхүү буряад)

Октябриин 9 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)
Октябриин 10 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад) 

Октябриин 11 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад) 

Октябриин 12 – Захаамин (хонгоодор буряад) 

Октябриин 13 – Ярууна, Загарай (хори буряад)

Октябриин 14 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад) 

Октябриин 15 – Агын тойрог (хори буряад) 

Октябриин 16 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад) 

Октябриин 17 – Түнхэн (хонгоодор буряад)

Октябриин 18 – Yнгын гол (эрхүү буряад). Гомбо Сахюусанай хурал

Октябриин 19 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад). Мандал Шивын хурал 

Октябриин 20 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)

Октябриин 21 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад)

Октябриин 22 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)

Октябриин 23 – Баяндайн дайда (эрхүү буряад)

Октябриин 24 – Баргажан (баргажан буряад). Этигэл хамба ламын найр 

Октябриин 25 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад)   

Октябриин 26 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад) 
Октябриин 27 – Захаамин (хонгоодор буряад)

Октябриин 28 – Ярууна, Загарай (хори буряад). Отошын хурал

Октябриин 29 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад) 

Октябриин 30 – Агын тойрог (хори буряад)

Октябриин 31 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад) 

Читать далее

Читайте также