Досуг
1301

БУРЯАД ФМ радио 2018 оной 2 һара

Февралиин 1 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад). Ламчог Нинбо хурал 
Февралиин 2 – Хэжэнгэ, Бэсүүр. Үбэр-Байгал (хори буряад)
Февралиин 3 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад) 
Февралиин 4 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад) 

Февралиин 5 – Идын гол, Оһын гол (эрхүү буряад) 
Февралиин 6 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад) 

Февралиин 7 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад)

Февралиин 8 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад)

Февралиин 9 – Захаамин (хонгоодор буряад) 
Февралиин 10 – Ярууна, Загарай (хори буряад) 
Февралиин 11 – Баргажан (баргажан буряад) 
Февралиин 12 – Агын тойрог (хори буряад) 
Февралиин 13 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад)
Февралиин 14 – Түнхэн. Гомбо Сахюусанай хурал. Дүгжүүбын хурал 17.00 сагһаа

Февралиин 15 – Yнгын гол. Мандал Шивын хурал. Балдан Лхамын хурал 19.00 сагһаа  
Февралиин 16 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда. Шэнын нэгэн. Сидор Лхамын хурал 6.00 сагһаа
Февралиин 17 – Хэжэнгэ, Бэсүүр. Шэнын хоёр. Сагаалхын ехэ хурал

Февралиин 18 – Сэлэнгэ. Шэнын гурбан. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 19 – Аха, Алайр. Шэнын дүрбэн. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 20 – Баяндайн дайда. Шэнын табан. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 21 – Баргажан. Шэнын зургаан. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 22 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал. Шэнын долоон. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 23 – Хяагта, Ивалга. Шэнын найман. Сагаалхын ехэ хурал

Февралиин 24 – Захаамин. Шэнын юһэн. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 25 – Ярууна, Загарай. Шэнын арбан. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 26 – Хурамхаан, Бабанта. Шэнын арбан нэгэн. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 27 – Агын тойрог. Шэнын арбан хоёр. Сагаалхын ехэ хурал
Февралиин 28 – Зэдэ. Шэнын арбан гурбан. Сагаалхын ехэ хурал

Автор: Реклама INFPOL.RU

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях