Народный Хурал
2045

Арадай Хуралай һунгамалнууд аяншалгада ехэ анхарал хандуулна

Фото предоставлено пресс-службой НХ РБ

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд аяншалга хүгжөөхэ тухай асуудал зүбшэн хэлсэбэ. Эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хороон түхэреэн дүхэриг шэрээ эмхидхэжэ, «Аяншалга» тухай хуулиин талаар һанамжануудаараа хубаалдаһан байна. Энэ хэмжээ ябуулгада Арадай Хуралай һунгамалнууд, яамануудай түлөөлэгшэд, аймагуудай хүтэлбэрилэгшэд ба байгаали хамгаалдаг хүреэлэнгүүдэй мэргэжэлтэд хабаадаа.

Буряад Уласта аяншалгын талаар хуули хэр зэргэ хүдэлнэб, ямар дутуу дундануудтайб гэжэ аяншалгын сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Баярма Цыдыпова элидхэл соогоо тодорхойлһон байна.

Хяагтын аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Сергей Лархаев видеохолбооной аргаар дүхэриг шэрээдэ хабаадахадаа, аймаг дотор энэ һалбарида ямар ажал ябуулагданаб гэжэ хөөрэжэ үгөө. Хүршэ Монгол оронһоо олон аяншалагшад ерэхэдээ, Хяагта хотоор ехэ һонирхоно.

Казань, Сочи хотонууд руу сэхэ ниидэхэ авиарейс бии болоо. Мүн ерээдүйдэ Хитад гүрэнтэй авиахолбоон байгуулагдахаар түсэблэгдэнэ.

Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни болохо Байгал далай дээрэ аяншалга һайнаар хүгжөөхэ тухай олон һунгамалнууд хэлээ.

Хорооной түрүүлэгшэ Иннокентий Вахрамеев дүн гаргахадаа, федеральна хуули соо оруулагдаһан нэмэлтэнүүдые хараадаа абажа, уласай хуулида мүн лэ хубилалта хэгдэхэ гээд тэмдэглээ.

«Уласай аймагуудтай нягта холбоотойгоор хүдэлхэ хэрэгтэй. Манай Буряад орон ямар гое газарнуудтай гээшэб. Ондоо тээһээ ерэһэн айлшадые гайхамшагта газарнуудаараа танилсуулха ёһотойбди. Инвесторнуудые оложо, гүрэнэй-үмсын харилсаанай ёһоор, аяншалгын байшангуудые, гоё зочид буудалнуудые барюулха хэрэгтэй. Шанар һайтайгаар улад зон амарха ёһотой. Тиигээ һаа, ажалай нэмэлтэ һуурингууд  байгуулха зэргэтэй»,-гээд Иннокентий Вахрамеев тэмдэглээ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях