Бурятия
3001

Монгол гүрэн руу орооһон дамжуулагдаба

Фото: egov-buryatia.ru

Росси гүрэнэй Монголдо хүргэгдэһэн гуманитарна туһаламжа дамжуулһан гурбан талын акт дээрэ майн 14-дэ гар табигдаһан байна. Үнгэрэгшэ үбэл хүршэ гүрэндэ ехэ саһатай, хүйтэн байһан тухай һануулая. Буряадай хүдөө ажахын үйлэдбэринүүд тэндэхи малшадта талха таряа дамжуулжа, ехэ туһа хүргэһэн байна.

«Буряад Уласай 27 ажахы энэ хэрэгтэ хабаадалсаа. Баргажанай, Бэшүүрэй, Загарайн, Кабанскын, Хурамхаанай, Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй ба Тарбагатайн аймагуудта хуряагдаһан орооһон Монгол гүрэн руу дамжуулагдаа. 8,5 мянган тонно орооһон 281 машина дээрэ ашагдажа эльгээгдэһэн байна. Энэ хэрэгтэ хабаадалсаһан бүхы ажахынуудта баяраа мэдүүлнэб», -гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Дүн хамта 128 сая түхэригтэ уласай бюджедһээ мүнгэн гаргашалагдаһан байна.

«Монголой 16 аймагуудта орооһон тараагдаа. Энэ ехэ туһаламжын һайгаар Монголой үхэр мал хохидонгүй, үбэлжэжэ гараба. Монгол гүрэнэй эрхэтэдэй зүгһөө Оросой Холбооной ба Буряад Уласай Засаг Газарта баяраа мэдүүлнэб», -гээд Монголой гүрэнэй онсо байдалай талаар агентствын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Батмунх Ууганбаяр тэмдэглээ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях