Народный Хурал
2524

Хуралай һунгамал Геннадий Доржиев СВО руу автоунаа дамжуулба

Фото предоставлено пресс-службой НХ РБ

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал, «СмитИнвест» бүлгэмэй генеральна захирал Геннадий Доржиев «Тойота Ленд Крузер» автоунаа «Боевое братство» гэһэн ниитын эмхиин ветерануудта, сэрэгэй тусхай операцида хабаадагшадта дамжуулба.

«Манай сэрэгшэдтэ туһалха шухала. Энэ автоунаа тэдэнэртэ туһа боложо, Илалта туйлахадань, хэрэгтэй болохо. Нютагайнгаа хүбүүдые амиды мэндэ гэртээ бусажа ерэхыень хүлеэнэбди», -гээд Геннадий Доржиев хэлэнэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули бэхижүүлгын ба гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо, «Боевое братство» эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Жамбал-Жамсо Жанаев баярые хүргэхэдөө, энэ автомашина сэрэгшэдтэ  ёһотой туһа хүргэхэ гээд онсо тэмдэглээ.

 Хуралай һунгамал Геннадий Доржиев сэрэгэй тусхай операцида хабаадагшадта нэгэтэ бэшэ туһа хүргэнэ. Сэрэгшэдтэ хэрэгтэй хэрэгсэлнүүдые саг үргэлжэ эльгээжэ байдаг юм гээд тэмдэглэхэ шухала.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях