школа
1455

Буряад Уласта 2017 онһоо 31 баригдажа, 3-дахи халаан усадхагдаа

Фото: egov-buryatia.ru

Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай үүсхэлээр ябуулагдадаг «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй ёһоор, 11 305 һууритай 31 һургуули һүүлэй 7 жэлэй хугасаа соо баригдаа. Тиигэжэ һургуулинуудта 3-дахи халаан усадхагдаа. Мүнөө үедэ үшөө 9 һургуули баригдажа байнхай.

2023 ондо хоёр шэнэ һургуули нээгдээ. Ивалгын Посельедэ, мүн Забайкальский һууринда шэнэ һургуулинууд ашаглалгада тушаагдаһан байна. Доодо Ивалгада ба Сотниководо һургуулиинууд лицензи абаха талаар ажал ябуулна.

Сотниково һууриндахи һургуули Оросой Холбооной мэдээжэ багша, һургуулиин урдахи һуралсалай болбосоролдо эхи табигша Константин Дмитриевич Ушинскиин нэрэ зэргэтэй болонхой.

 - Байгша он багшын ба һургагшадай жэл гээд соносхогдонхой. Мүн тиихэдэ эрдэмэй педагогикодо эхи табигша Константин Дмитриевич Ушинскиин түрэһөөр, 200 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэнэ. Үндэһэн түсэлөөр баригдажа байһан манай һургуули энэ мэдээжэ багшын нэрэ зүүхэ тухай шиидхэбэри абтагданхай, - гэжэ Сотниковой 2-дохи һургуулиин захирал Доржи Очиров хөөрэнэ.

Мүнөө үедэ һургуули нээхэ талаар ехэ ажал хэгдэжэ байнхай. Һаяын сагта шэнэ байшан ашаглалгада тушаагдахаар хараалагдана.

- Ангинууд соо олон үхибүүд һурана, 30 гаран һурагшад болоходоо, багшанарта ехэ хүндэ байна. Шэнэ һургуулитай болоходоо, энэ бэрхэшээл шиидхэгдэхэ зэргэтэй. Үхибүүд ябагаар ябаха аргатай болохо. Һургуулиин автобусто үрдидэггүй үхибүүд һургуулидаа ябагаар ябадаг байха, - гээд Сотниковой һургуулида һурадаг һурагшын эжы Татьяна Тогтохоева һанамжаараа хубаалдаба.

Һүүлэй 6 жэл соо улас дотор 27 шэнэ һургуули баригдаа. 2017 ондо Енгорбой нютагта, мүн Улаан-Үдэ хотын 2-дохи ба 63-дахи һургуулинууд нээгдээ. 2018 ондо Северобайкальск хотодо, Гүрэльбэдэ, мүн Улаан-Үдын 63-дахи һургуули. 2019 ондо Хойтобэе ба Доодо Саянтада, 33-дахи гимназида нэмэлтэ байшан баригдаа. 2020 ондо Доодо Тальсы ба Посельедэ, 49-дэхи һургуулииин залгаа байшан, 25-дахи һургуулиин шэнэ корпус. 2021 ондо Аршаанда, Новоселенгинскэдэ, Улаан-Үдэдэ 8-дахи һургуули, 40-дэхи һургуули ба Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицей нээгдээ. 2022 ондо Клюевкын һургуули, Орликто, Ивалгада, Доодо Саянтада, Сотниководо, мүн Улаан-Үдэдэ 32-дохи, 109-дахи, 19-дэхи һургуулинууд ашаглалгада тушаагдаһан байна.

Мүнөө үедэ үшөө 9 һургуули баригдажа байнхай. Баянголдо, Хэжэнгэдэ, Хоридо, Нарһатада, Дутулур нютагта, Мухар-Шэбэртэ, Нур-Селениндэ, Улаан-Үдэ хотын түбтэ, мүн 103-дахи микрорайондо гээд барилга ябуулагдана.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях