Народный Хурал
3565

Арадай Хуралай һунгамалнууд эрэмдэг бэетэй зонтой уулзалга үнгэргэб

Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала РБ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ниигэмэй бодолгын талаар хорооной һунгамалнууд «Общество без барьеров» гэһэн олониитын жасын гэшүүдтэй Буряадай Үндэһэтэнэй музей соо уулзалга үнгэргэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Э.Будаевагай нэрэмжэтэ тэргээр ябадаг эрэмдэг бэетэй зоной тусхай гэрэй ажаһуугшад  уригдаһан байна.

Уулзалгада хабаадахаяа хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец, һунгамалнууд Галина Горбатых, Марина Рогачева, Денис Гармаев, Сергей Мезенин ерээ.

Эрэмдэг бэетэй зоной бэрхэшээл, инклюзивна һуралсал, гүрэнэй дэмжэлгэ болон бусад асуудалнуудай талаар хөөрэлдөөн эмхидхэгдэһэн байна.

«Саг үргэлжэ иимэ уулзалгануудые эмхидхэжэ байха шухала. Иигээд уулзаад байхадаа, энэ дүхэриг соо элдэб асуудалнууд тухай хөөрэлдэнэбди. Эрэмдэг бэетэй зондо хабаатай бэрхэшээлнүүд олон. Өөрынгөө һанамжануудые элирхэйлжэ, манай ажалда ехэ туһалнат», - гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай ниигэмэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец тэмдэглээ.

Уран һайханай «Дальний Восток – 2023», мүн уран зураашан Ринат Ахметовэй «Сквозь пространство и время» гэһэн үзэсхэлэнгүүдые суг ябажа хараһан байна.  

«Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд эрэмдэг бэетэй зонтой уулзажа, музейн эмхидхэһэн үзэсхэлэнгүүдые ябажа хараа. Бэе бэетэйгээ һанамжаараа хубаалдаабди. Иимэ уулзалганууд бидэндэ тон хэрэгтэй», -гээд Арадай Хуралай һунгамал Галина Горбатых хэлэһэн байна.  

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях