бурятский язык
1449

Владимир Павлов: «Арадай Хуралай һунгамалнууд буряад хэлэеэ хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулна»

Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала РБ

«Буряад хэлэнэй Yдэрэй баяр ёhололой тоглолто» гэһэн хэмжээ ябуулга Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр соо үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэгдэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, буряад хэлэеэ үргэжэ, өөрынгөө түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ, бэшэлсэе ябая гээд уряалһан байна. 

  «Буряад Уласай Арадай Хуралай ба өөрынгөө зүгһөө та бүгэдэниие Буряад хэлэнэй hайндэрөөр үнэн зүрхэнhөө халуунаар амаршалнаб! Арадай Хуралай һунгамалнууд буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ талаар ехэ ажал ябуулна гээд онсо тэмдэглэхэ шухала. «Буряад Уласай гүрэнэй хэлэн болохо буряад хэлэ дэмжэлгын хэмжээнүүд тухай», «Буряад Уласай арадуудай хэлэн тухай» хуулинуудые нарижуулгын талаар ходо анхарал хандуулагдажа байдаг юм. Жэл бүри буряад хэлэ хүгжөөхын түлөө мүнгэ һомолнобди. Жэл бүри Буряад драмын театр соо суглараад, буряад хэлэнэй hайндэр тэмдэглэдэг  заншал бии. Саашадаа буряад хэлэеэ яагаад хүгжөөхэбибди, үнгэрhэн саг соо ямар үрэ дүнгүүд туйлагдааб, ямар шэглэлээр ажал ябуулха тухай түсэб зорилгонуудаа табинабди. Буряад хэлэеэ булта гамнажа ябая, буряадаараа хөөрэлдэе»,- гээд Владимир Павлов хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Арадай Хуралай һунгамалнууд, аймагай нютагай засагай байгууламжанууд буряад хэлэеэ хүгжөөхын талаар ехэ ажал ябуулна.

«Буряад хэлэ хүгжөөхэ тухай» гүрэнэй программа хүдэлнэ. Байгша ондо энэ хэрэгтэ 86 сая түхэриг һомологдоһон байна. Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряадай засагай газартай суг түрэл хэлэнэйнгээ хүгжэхэ хэрэгтэ оролдожо, олон хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ», - гээд Владимир Павлов тэмдэглээ.

Буряад хэлэнэй габшагай һарын үедэ һургуулинуудта, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, номой санда элдэб хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг заншалтай.  

Буряад хэлэеэ хүгжөөхэ зорилготойгоор “Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг” гэһэн мүрысөөн 3-дахи жэлээ үнгэргэгдэбэ. Эндэ эгээл эрхимүүд элирүүлэгдэжэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй шанда хүртөө. Мүрысөөндэ илагшадта энэ үдэр шангууд барюулагдаа.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях