Народный Хурал
1663

Владимир Павлов: «Иван Калашниковта баяраа мэдүүлнэбди»

Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала Бурятии

Россиин Герой Иван Калашниковые баяр ёһололой оршондо нютагаархидынь угтан абаба. Энэ баяртай ушараар Улаан-Үдэ хотын театральна талмай дээрэ концерт эмхидхэгдэһэн байна.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Иван Калашниковые амаршалхадаа, эрэлхэг зүрхэтэй, хүсэтэй, ёһотой Баатар байһанииень тэмдэглээ.

«Танай харуулһан баатаршалга олондо жэшээ боложо үгэнэ. Гол түлэб эрэлхэг зүрхэтэй байжа, байлдаанай үедэ дайсадые даража шадаат. Буряад нютагайнгаа герой Иван Калашниковта баяраа мэдүүлнэбди», - гээд Владимир Павлов хэлэбэ.

Иван Калашников Мухар-Шэбэрэй Хуушан Заган нютагһаа гарбалтай юм. Энэ үдэр тэрэнэй хани нүхэрынь, хоёр хүбүүдтэеэ, түрэл гаралынь ерэжэ, баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

«Иимэ ехэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэжэ байхадань, досоомни хүлгөөтэй, аргагүй ехээр баярланаб. Нютагайнгаа сэрэгшэдтэ ходо туһатай ябыт даа. Ехэ баяраа мэдүүлнэб», - гээд Иван Калашников  тэмдэглээ.

Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд гурбан таһалгатай квартира Россин Герой Иван Калашниковта бэлэглэһэн байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях