Народный Хурал
1792

Владимир Павлов: «Ехэ һургуулинуудай дунда Буряадай гүрэнэй университет онсо һуури эзэлнэ»

Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала РБ

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ  Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин байгуулагдаһаар, 90 жэлэй баярай хэмжээ ябуулгада хабаадаһан байна.

-Хүндэтэ багшанар, ветеранууд! Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө дэмбэрэлтэ энэ һайндэрөөр үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб! 90 жэлэй хугасаа соо дээдэ һургуули ехэ амжалтануудые туйлаа. Сибириин болон Алас Дурна зүгэй ехэ һургуулинуудай дунда Буряадай гүрэнэй университет онсо һуури эзэлнэ, - гэжэ Владимир Павлов хэлэнэ.

Болбосоролой, эрдэм ухаанай, хүтэлбэрилгын, элүүрые хамгаалгын ба ниигэмэй һалбаринуудта хүдэлдэг бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэн гаргадаг дээдэ мэргэжэлэй һургуулида дүй дүршэлтэй багшанар хүдэлдэг юм.

-Университедэй хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһан зониие онсо тэмдэглэхэ дуран хүрэнэ. 22 жэлэй туршада ректорээр хүдэлһэн Степан Владимирович Калмыков Арадай Хуралай зургаан зарлалай һунгамал ябаа. Дээдэ һургуулиин хүгжэлтэдэ аргагүй ехэ хубитаяа оруулаа, -гэжэ Владимир Павлов тэмдэглээ.

Оюутадые һургажа, олон жэлдэ үнэн сэхээр хүдэлһэн багшанарые Буряад Уласай Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотаар шагнаһан байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях