глава Бурятии
5460

Буряадай Толгойлогшын тушаал эзэлэлгын баяр ёһололдо Владимир Павлов хабаадаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Буряадай Толгойлогшын тушаал эзэлэлгын баяр ёһололдо мүнөөдэр хабаадаба.

-Хүндэтэ Алексей Самбуевич! Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө Буряад Уласай Толгойлогшын һунгалтада түрүүлжэ, илаһан ушаараар амаршалнаб. Буряадай ажаһуугшад танай хэжэ байһан ажалые үндэрөөр сэгнэнэ, түрэл уласайнгаа саашадаа хүгжэхэ хэрэгтэ танда ехэ найдал түрүүлнэ. Социально-экономическа хүгжэлтын асуудалнуудые шиидхэжэ, хүн зонойнгоо ажабайдал һайжаруулха талаар ехэ ажал ябуулнат, -гэжэ Владимир Павлов хэлээ.

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын тэмдэглэһээр, зүб шиидхэбэринүүдые абажа шададаг, урагшаа һанаатай, дүй дүршэл ехэтэй Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов саашадаашье түрэл республикынгээ хүгжэхэ хэрэгтэ ехэ ажал ябуулха зэргэтэй.

- Суг хамта саашадаа хүдэлжэ, ажалдатнай ехэ дэмжэлгэ үзүүлжэ байһанаа Арадай Хуралай һунгамалнууд мэдүүлнэ. Хамаг юумэн һайн тээшээ хубилжа, унтаршагүй хүсэтэй, элүүр энхэ, бүри ехэ амжалтануудые туйлажа ябахыетнай хүсэнэб!-гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хэлэһэн байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях