Пресс-релизы
833
2

Дурасхаалай поезд Улаан-Үдэ хотодо хүрэжэ ерэбэ

Фото: пресс-служба Народного Хурала Республики Бурятия

«Дурасхаалай поезд. Агууехэ дайнай үеын эрдэм шэнжэлэлгэ» гэһэн нүүдэл музей Улаан-Үдэ хотодо хоер үдэр соо хүдэлнэ. Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец интерактивна үзэсхэлэнэй нээлгын ёһололдо хабаадаба.

1941 оной хабарһаа эхилээд, 1945 оной май хүрэтэр түүхэ харуулагдана. Дайнай үе тухай Лидия гэжэ машинисткын хөөрэһэн түүхэ олоной һонирхол татаа. Поезд соо орожо, энэ үзэсхэлэн харагшад, үнэхөөрөөл, тэрэ үедэхи байдал өөр дээрэ үзэһэндэл шэнги гээд хэлэнэ.

- Иимэ музей поезд соо зохеон байгуулжа, дайнда унаһан баатар сэрэгшэдэй, дайнда наһа бараһан хүн бүхэнэй түрэл гаралай мүнхэ дурасхаал. Тэрэ үедэ хатуу, хүндэ жэлнүүдтэ хүн зон гэдэһэеэ ехээр үлдэжэ ябаа. Дүтынгөө хүе дайнда алдаһан зоной уйдхар гашуудал харуулагдана. Хархис муухай дайсадһаа Эхэ Ороноо хамгаалжа шадаһан манай хүндэтэ ветерануудта доро дохинобди. Илалтын поезд соогуур ябахадаа, тэрэ сагта бусаһандал шэнги үзэгдэнэ, - гэжэ Игорь Марковец һанамжаараа хубаалдана.

40 минутын хугасаа соо дайнай үыен 13 сэдэбээр түүхэ тухай харуулагдана. Түмэр замтай холбоотой, Агууехэ дайнай үедэ эрдэм шэнжэлэлгын талаар ябуулагдадаг байһан түүхэ үзэсхэлэндэ ерэгшэд мэдэжэ абаа.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях