Общество
280

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сэбэр агаар тухай хуули абтаа

Тэрэнэй еһоор, түбэй дулаасуулгаһаа хангалтатай эмхи байшангууд өөрын котельни хэрэглэжэ, хара утаа гаргадаг түлишэ хэрэглэхэ эрхэгүй болоо

Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайдай орлгошо Наталья Тумуреевагай тэмдэглэһээр, даб дээрээ үмсын котельни хэрэглэдэг олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзалганууд эмхидхэгдэнэ. Дүнгөөрнь дулаасуулгын гаргашануудые алмаха субсидинүүд үзүүлэгдэжэ болохо зэргэтэй Хара утаа гаргадаг хубиин котельни хэрэглэдэг эмхинүүдэй эзэдые харюусалгада татаха, яла тохохо мэтэ гуримууд бэлдэгдэжэ, удаадахи сессин үзэмжэдэ дурадхагдаха гээд үндэр тушаалтан хэлээ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях