Общество
313

Татьяна Мантатова Бурадай эмшэдтэ процентгүй ипотека үгэхэ дурадхал сесси дээрэ оруулба

Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Мантатова Бурадай эмшэдтэ процентгүй ипотека үгэхэ дурадхал сесси дээрэ оруулба

Мүнөө дээрээ элүүрые хамгаалгын хүдэлмэрилэгшэд ехэ хүндэ байдалда хүдэлхэ баатай гээд булта мэдэнэбди. Эмшэд дуталдана, даб дээрээ оюутад хабаадуулагданхай гээд вице-спикер хэлээ. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовай даабаряар энэ үүсхэл бэелүүлэгдэхэ зэргэтэй. Даб дээрээ хүдөөгэй ипотека хүдэлнэ. Жэлэй хоер процентээр иимэ урьһаламжа үгтэдэг. Эмшэдтэ хадаа тэрэ процентыень уласай бюджет дааха жэшээтэй. Эгээ түрүүн 100 гэр байра иимэ хэлсээгээр баталагдаха гээд тоологдоо. Гэр бүхэн хоер хахад миллион түхэриг хүрэтэр сэнтэй байжа болохо гээд Татьяна Мантатова тодорхойлоо.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях