Общество
142

Мүнөөдэр Арадай Хуралай соведэй ээлжээтэ зүблөөн үнгэргэгдэбэ

Түрүүшын ээлжээндэ ноябриин 26 болохо сессидэ һунгамалнуудай зүбшэн хэлсэхэ асуудалнууд баталагдаха болоно

Мүнөө сессин зүблэхэ зүйлдэ 39 асуудал оруулагданхай. Правительствын сагта Буряад уласай инвестициин сайдай болон экономикын сайдай 2019-2020 онуудта инвестици оруулха талаар хэһэн хүдэлмэриин ашаг үрэ тухай асуудал хэлсэгдэхэ байна. Тиихэдэ Буряад уласта эпизоотическа байдал тухай хуулиин хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тухай асуудал хэлсэгдээ юм.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях