Народный Хурал
228

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Бэшүүрэй аймагай үерһөө хохидоһон Подгорное, Дэбэн һууринуудай ажаһуугшадтай уулзаба

Август һарада хура бороо ехээр орожо, Сүхэ гол һабаһаа халижа, Подгорное һууринай хэдэн гэрнүүд уһанда абтаһан байна

Мүн сабшлангууд уһан доро ороо һэн. Хубиин хамһабариин ажахы эрхилдэг зондо энэ горитой хохидол ушаруулаа. Ажахы бүхэндэ 20 гаран толгой мал тоологдоно.  Владимир Павлов Топка гэһэн захиргаанай толгойлогшо Сергей Куренковтай хамта энэ хоер һууринай ажаһуугшадтай уулзахадаа нютагай зондо үбһэ тэжээл сабшаха газар оложо үгэхэ асуудал түргэнөөр шиидхэхэ даабари үгөө. Хүршэ Охин-Булагай захиргаанай толгойлогшо  Наталья Разуваевада Владимир Павлов хандажа, сабшалангуудые таһалжа үгэхыень дурадхаа. Наталья Разуваева хүршэнэртөө али болохоор туһалха байһанаа найдуулһан байна.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях