Общество
267

Улаан-үдын ФСК-да Владимир Сафроновой нэрэ олгохо тухай асуудал зүбшэгдөө

Улаан-үдын ФСК-да Мельбурнда болоһон олимпиин нааданай чемпион Владимир Сафроновой нэрэ олгохо тухай асуудал Арадай Хуралай регионууд хоорондын харилсаанай, залуушулай политикын, ниитын нэгэдэлнүүдтэй харилсаанай талаар хорооной зүблөөндэ зүбшэгдөө. Эндэ тус хорооной гэшүүд болон спортын эдэбхитэд хабаадһан байна. Зүбшэн хэлсэлгын үедэ  ФСК-да Борис Будаевай нэрэ олгохо дурадхал барилдаанай федераци оруулаа. Тиихэдээ дэлхэйн чемпион нютагтаа ажаһуужа, уласай хүгжэлтэдэ горитой хубита оруулна гэжэ тэмдэглээ. Тиихэдэ энэ байшанда спортын геройнуудай нэрэмжэтэ, Буряадай олимпийценүүдэй болон Буряадай арадуудай нэрэмжэтэ болгохо дурадхалнууд ороһон байна. Тиигэжэ зүблөөндэ абтаһан шиидхэбэриин еһоор энэ асуудал олониитын зүбшэлгэдэ табигдаха болоо. Арадай Хуралай регионууд хоорондын харилсаанай, залуушулай политикын, ниитын нэгэдэлнүүдтэй харилсаанай талаар хорооной түрүүлэгшэ Валерий Доржиевай мэдүүлһээр энэ асуудал олоной зүбшэн хэлсэлгэдэ табигдажа, эсэсэй шиидхэбэри абтаха зэргэтэй.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях