Народный Хурал
451

Мүнөөдэр үнгэргэгдэжэ байгаа Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ Буряадай толгойлогшо хандалгаяа хэхэгүй

Юуб гэхэдэ, уласай ажаһуугшадта зорюулагдаһан жэлэй хандалга ганса Арадай Хуралай депутадуудта хүргэхэнь буруу гэжэ тоологдоод, энэл долоондо, апрелиин 26-да Буряад драмын театрта үдэрэй 15 сагһаа болохо муниципальна форумой программада оруулагдаа. Тэндэ аймагуудай болон хүдөө нютагуудай засагай зургаануудай түлөөлэгшэд олоороо сугларха, тиигээдшье хэдэн шатын депутадууд уригданхай. Хуралай ехэ танхим соо муниципальна засагайхидай яаш багтахагүйнь ойлгосотой. Тиимэһээ иимэ шиидхэбэри абтаа гээд уласай засагһаа мэдээсэгдэбэ. Гэхэтэй хамта, мүнөөдэрэй сессидэ гол шухала асуудалнуудай тоодо уласай бюджедтэ хубилалтанууд оруулагдаха.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях