Буряад уласта 79 мянга гаран эрэмдэг бэетэйшүүл ажаһууна - новости Бурятии и Улан-Удэ
Главное Популярное Все
Войти

Буряад уласта 79 мянга гаран эрэмдэг бэетэйшүүл ажаһууна

Сергей Александров
135

Тэдэнэй социальна хангалтануудта гүйсэд хүртэхэ тухай хуули хэр бэелүүлдэгдэнэб гэһэн асуудал мүнөөдэр Арадай Хуралай Соведтэ харагдаа

Шэхэ хатуутай эрэмдэг бэетэйшүүлэй Буряадай таһагай түрүүлэгшэ Екатерина Тумуровагай элидхэһээр, дэмжэлгын хэмжээнүүдэй хэды абтабашье, дутуу дунданууд элбэг. Тэрэ тоодо ажаллаха наһанай бэе муутайшуул хүдэлмэри оложо ядана. Арай гэжэ олоходоо, бэе шалгуулхын тула мүнгэнһөө эхилээд гаргашанууд тохогдоно. Эрэмдэг бэетэйшүүл аргагүйдэнэ гээд тэрэ онсолоо. Театр кино, телевиденидэ сурдооршуулагшад байхаяа болишоо, социальна такси дуталдана, үдэшэндөө ханганагүй гээд бэрхэшээлнүүд тодорхойлогдоо. Коляскаар ябадаг бэе муутайшуулай зүгһөө Торолтогуй ниигэм гэһэн бүлгэмэй түрүүлэгшэ Галина Горбатых үгэ хэлэхэдээ, пандусуудай дуталдалга үзэгдэһэн зандаа. Олоной ябаха газарнууд булта хангаатай байха еһотой гээд һануулаа. Ниитэ унаагаар ябахань бэрхэтэй, самоледоор ниидэхэ гэхэдэ, амбулифт байхагүй гээд хэлэгдээ. Эдэ мэтэ асуудалнуудые Арадай һунгамалнууд хараадаа абаба. Тиин Улаан-Үдын абаха нэмэри 12 трамвайн вагон коляскаар ябагшадта тухеэрэлгэтэйнүүд байха гэжэ найдуулагдаа.


Читать далее