203
1

100 наһатай абгайе ёһолбо

Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даши Доржиев февралиин 1-дэ Ярууна аймагай Иисэнгэ нютагай үндэр наһатай Долгор Цыренжапова эгэшые 100 наһанай ойн баяраар амаршалба. Долгор Цыдыповна хадаа 1919 оной февралиин 1-дэ Иисэнгэ нютагта түрэһэн юм. 1940 онһоо эхилээд, 1987 он хүрэтэр хамта дээрээ 47 жэлэй хугасаада түрэл нютагайнгаа ажахыдаа үнэн сэхээр ажал хэһэн юм. Тэрэ үедэ Улаан-Үдын хүдөө ажахын техникумдэ зоотехник мэргэжэлдэ һуража дүүргээд лэ, хамтын ажахын малай ажалда ябаһан байна.

- Зуун наһатай манай хүндэтэ Долгор Цыдыповнагай ойн баярта ерээд байгшад буяндань хүртэл сэжэ байна гээшэбди. Би өөрөө зоотехник мэргэжэлтэй хадаа зоотехник ажалтай байһан таниие амаршалжа байһандаа ехэ баяртайб. Танайгабь яатан амтар мүнөөдэрэй залуушуул дамүхэшэгүй ехэ жэшээ гээшэ, - гэжэ Цырен-Даши Эрдынеевич тэмдэглээ.Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях