Йорн Фоссхейм - Буряадай театрай шэнэ дирижер - новости Бурятии и Улан-Удэ
Главное Популярное Все
Войти

Йорн Фоссхейм - Буряадай театрай шэнэ дирижер


984

Олониитые эгээн ехээр баярлуулһан һонин гэхэдэ, Норвегиин гүрэнэй хүгжэмэй Академиие дүүргэһэн, дэлхэй дүүрэн мэдээжэ болоһон дирижер Йорн Фоссхейм «Тоска» оперые хүгжэмдэн ударидаба.

СССР-эй арадай артист Гомбо Цыденжаповай нэрэмжэтэ Буряадай опера ба баледэй театр сентябриин 22-то шэнэ хаһаяа нээбэ. «Тоска” опера харахаяа хүн зон олоороо ерэбэ. Буряад Уласай габьяата артист, П.Чайковскиин нэрэмжэтэ Уласхоорондын ХV конкурсын Гран при шагналда хүртэгшэ Ганбаатарын Ариунбаатар (Скарпиа),
Монгол гүрэнэй дуушан Самбуугийн Батчимэг (Тоска), Уласхоорондын конкурснуудай лауреат Михаил Пирогов (Каварадосси)  гэгшэд дуулажа, үзэгшэдые баярлуулаа юм.
Олониитые эгээн ехээр баярлуулһан һонин гэхэдэ, Норвегиин гүрэнэй хүгжэмэй Академиие дүүргэһэн, дэлхэй дүүрэн мэдээжэ болоһон дирижер Йорн Фоссхейм «Тоска» оперые хүгжэмдэн ударидаба. Баян намтартай хүгжэмшэн Германи, Литва гүрэнүүдтэ хүдэлһэн, Берлинэй Камернэ оркестр хүтэлбэрилһэн хүн юм ха. Буряадай үндэһэн  “Арюун гоохон Ангара дүүхэй” баледые оршон сагта тааруулан, үндэһэн удхыень алдуулангүй шэнээр найруулан табиха юм.
-Партитура шэнжэлжэ байнаб, хуушанай хүгжэмтэ бэшэлгэнүүдые шагнанаб. “Арюун гоохон Ангара дүүхэй” баледэй хүгжэм эрхим гоё, тиимэ тула би бүхы юумэндэ дүмүүхэн ханданаб,-гээд Йорн Фоссхейм гээд сэтгүүлшэдтэй уулзалгада хэлэһэн байна.
Буряадай театр энэ оной ноябриин 3-да Москвагай Большой театрай тайзан дээрэ “Тоска” опера харуулха, Санкт-Петербургда ноябриин 7-до Ганбаатарын Ариунбаатар түрүүтэй хүгжэмтэ концерт табигдаха байна.

Читать далее