Досуг
1156

БУРЯАД ФМ радио 2018 оной 1 һара

Январиин 1 – Худайн гол (эрхүү буряад) 
Январиин 2 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад) Ламчог Нимбо хурал 
Январиин 3 – Хэжэнгэ, Бэсүүр. Үбэр-Байгал (хори буряад)

Январиин 4 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад) 
Январиин 5 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад) 
Январиин 6 – Идын гол, Оһын гол (эрхүү буряад) 
Январиин 7 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад) 
Январиин 8 – Ярууна, Загарай (хори буряад) 
Январиин 9 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад)

Январиин 10 – Захаамин (хонгоодор буряад) 
Январиин 11 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад)
Январиин 12 – Баргажан (баргажан буряад) 
Январиин 13 – Агын тойрог (хори буряад) 
Январиин 14 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад) 
Январиин 15 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Гомбо Сахюусанай хурал 
Январиин 16 – Yнгын гол (эрхүү буряад). Мандал Шивын хурал 
Январиин 17 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)

Январиин 18 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад) 
Январиин 19 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад) 
Январиин 20 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад) 
Январиин 21 – Баяндайн дайда (эрхүү буряад) 
Январиин 22 – Баргажан (баргажан буряад)
Январиин 23 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад)

Январиин 24 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад) 
Январиин 25 – Захаамин (хонгоодор буряад). Отошын хурал 
Январиин 26 – Ярууна, Загарай (хори буряад) 
Январиин 27 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад) 
Январиин 28 – Агын тойрог (хори буряад) 
Январиин 29 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад)

Январиин 30 – Түнхэн (хонгоодор буряад) 

Январиин 31 – Худайн гол (эрхүү буряад) 

Автор: Реклама INFPOL.RU

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях