Главное Популярное Все Моя лента
Войти

БУРЯАД ФМ радио 2017 оной 9 һара

Реклама INFPOL.RU
773

Сентябриин 1 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад) 

Сентябриин 2 – Түнхэн (хонгоодор буряад)  

Сентябриин 3 – Худайн гол (эрхүү буряад)

Сентябриин 4 – Баргажан (баргажан буряад)  

Сентябриин 5 – Хэжэнгэ, Бэсүүр. Үбэр-Байгал (хори буряад)  

Сентябриин 6 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад). Ламчог Нимбо хурал

Сентябриин 7 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)

Сентябриин 8 – Идын гол, Оһын гол (эрхүү буряад)

Сентябриин 9 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)

Сентябриин 10 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад) 

Сентябриин 11 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад) 

Сентябриин 12 – Захаамин (хонгоодор буряад) 

Сентябриин 13 – Агын тойрог (хори буряад)

Сентябриин 14 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад) 

Сентябриин 15 – Ярууна, Загарай (хори буряад) 

Сентябриин 16 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад) 

Сентябриин 17 – Түнхэн (хонгоодор буряад)

Сентябриин 18 – Yнгын гол (эрхүү буряад)

Сентябриин 19 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад). Гомбо Сахюусанай хурал

Сентябриин 20 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Мандал Шивын хурал 

Сентябриин 21 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад)

Сентябриин 22 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)

Сентябриин 23 – Баяндайн дайда (эрхүү буряад)

Сентябриин 24 – Баргажан (баргажан буряад). Этигэл хамба ламын найр 

Сентябриин 25 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад)   

Сентябриин 26 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад) 

Сентябриин 27 – Захаамин (хонгоодор буряад)

Сентябриин 28 – Агын тойрог (хори буряад). Отошын хурал

Сентябриин 29 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад) 

Сентябриин 30 – Ярууна, Загарай (хори буряад)

Читать далее