Сагаалганиие угтуулан зарим асуудалнуудта харюу

Ородуудай “Ура!” гэжэ хашхаралдадагые “урагшаа” гэжэ үгэһөө гараһан гэлсэдэг, минии һанахада “ураа”, “хурай” гэһэн үгэһөө гараһан бэшэ аа гү гэжэ һанагдадаг.
“Ураа” ородоор хэлэхэдэ “тотем” гэжэ үгэтэй адли удхатай гэжэ һанамаар байна.
655
Ази түбиин арад түмэн, тэдэнэй тоодо буряад угсаатан, хүлеэжэл байдаг Сагаан һараяа угтан золгохоёо байна. Тахяа  жэлэй морилхын урда тээ хүнүүд Сагаалган тухай, зан заншал, ёһо гурим тухай асууна. Уг гарбалай тугууд тухай асууна.Эдэ асуудалнуудта харюусаха гэжэ оролдобоб. Эндэһээ хуулажа абабал, минии нэрэ нэрлээ һаатнай баярлахаб.

Хээрэ хүдөө өөрһөө аха хүнтэй уулзаа һаа, моринһоо бужа, малгайгаа абажа, баруун һугадаа хабшуулаад, хүндэлһэнэй тэмдэгтэ хоёр гараараа ахатанай гарые дороһоонь үргэн татажа золгодог байһан юм. Ямаршье хүнтэй золгоходоо, эрэшүүл туруугаа буулгаха, хутагаяа бүһэһөө һугалха зэргэтэй.

Айлай гэртэ ороходоо, түрүүн бурхандань мүргөөд, үндэр наһатанһаа эхилэн мэндэшэлдэг. Эрэ хүниие золгоходоо, малгайгаа абаад, хадагаа баруун гар дээрэнь нэмэрижэ, өөрынгөө гарнуудые догуурнь үбиһэн хойноо “Амар мэндээ” гэжэ золгохо. Һууһан хойноо “Мал һүрэг мэндэ гү?” гэжэ асуудаг.

Эхэнэр хүниие золгоходоо, малгайгаа һөөргэнь үмдэжэ мэндэшэлхэ хэрэгтэй. Тэрэ айлда дам саашаа залгуулжа:”Он жэлдэ тарган оробо гүт? Уһа, бэлшээри хэр шэмэглиг бэ?

Дааган далантай, буруу булшантай, хүгшэд хүхюутэй, хүүгэд хүрьһэтэй, басагад бэреэд баяртай, хүбүүд хүсэтэй, һүлдэ зоригтой?! – гэхэ зэргээр холо, ойрынгоо шэнэ һонинуудаа асуулсан лаблажа, түбшэн нам хөөрэлдэжэ һуудаг юм.

Түрэл түтимөө, хани нүхэдөө ганса Сагаалганда бэшэ, ондоошье сагта хадагтайгаар хүндэлжэ байхада, үлүү бэшэ. Хүүгэдтээ мэдээ орохоһоонь эхилээд хүниие золгохо ёһо заншал заажа байгыт даа.

Үшөө нэгэ асуудал гэхэдэ,  хори буряадуудай отогуудай тугуудай үнгэ, ураануудые хүн зон һурагшалдаг. Уряанууд бэшэ, ураанууд гээд хэлэхэ. Эдэ хоёр үгэнүүд тад хоёр ондоо удхатай. Суута үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеевэй хэлэһэн үгэ соносоһоноо, дуулаһанаа эндэ дамжуулхамни: Эртэ урда сагта монгол угсаатан, тэрэ тоодо буряад-монголшуудай отог бүхэн өөһэд өөһэдын ураатай байһан юм. Хүбшэ тайгадаа ан гүрөөһэ олзоборилхоо Зэгэтэ абада гарахадаа, ямар отогойхид хаана агнажа ябаһаниие мэдэгдэдэг ураануудаа хашхаралдадаг, өөр өөрын тусхайта агнаха газартай, бэе бэеынгээ газарта ородоггүй, һаалта хэхэгүйе оролдодог, гуримаа шангаар сахидаг байгаа. Дайн байлдаанай үедэ, шанга тулалдаанай болоходо, бэрхэтэй сагта бэе бэеэ дуудан, туһалалсахые уряалдаг тиимэ дуудалгын нюуса үгэнүүдэй нэрэ отогойнгоо ураа хашхаралдажа, бэе бэеэ зоригжуулдаг байһан юм.

Саһан шуурган соо баһа бэе бэеэ урамдажа (трубили) дуудалсадаг байһан. Мүнөө бөөгэй дуудалганууд соо “хандагай мэргэн ураатай хуасай”, “шоно мэргэн ураатай бодонгууд” гэхэ мэтэ үгүүлэлнүүд дуулдадаг юм. Анханда ураануудай үгэнүүд шүлэглэмэл байжашье болоо, мүнөө мартагдашоо гээшэ ааб даа.

Ородуудай “Ура!” гэжэ хашхаралдадагые “урагшаа” гэжэ үгэһөө гараһан гэлсэдэг, минии һанахада “ураа”, “хурай” гэһэн үгэһөө гараһан бэшэ аа гү гэжэ һанагдадаг.
“Ураа” ородоор хэлэхэдэ “тотем” гэжэ үгэтэй адли удхатай гэжэ һанамаар байна.

Галзууд обогтоной ураа – дааган, тугынь – улаан шара.
Хуасай – хандагай , тугынь – хуа.
Хүбдүүд – бүргэд, тугынь – хүхэ.
Худай – шэлүүһэн, тугай үнгэ – хүрин.
Шарайд – буга ураатай, шара тугтай.
Харгана – бүрхэй шубуун ураатай, хара тугтай.
Гушад – хура шубаан, боро тугтай.
Бодонгууд – шоно, хара хүхэ тугтай.
Сагаангууд – буура , тугынь – сагаан.
Хальбан – араата, сагаан боро тугтай.
Батанай – шандаган ураатай, тугайнь үнгэ хүхэ боро.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

19 января
19:03
372
13
Психолог: "Дайте ребёнку пример героя, или он найдёт свой"
Подростковый возраст в силу физиологических и психологических изменений очень сложен.
18 января
11:02
313
4
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 7. Увидеть Париж и ... начать новую жизнь!
Париж, Париж! Лучший город на Земле! Как много в этом имени таится - романтика, история, любовь...
17 января
18:00
114
В Бурятии выберут лучших «Молодых профессионалов»
С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ  пройдёт IV Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia - 2018
16 января
17:19
129
За оленями для Деда Мороза
А вы думали, зачем я в заповедник ездил? Это было перед Новым Годом, но не всё так просто. Дед Мороз, олени, снегурочки с гномами, Санта там с Йоулупукки? Не, этих всех ещё собрать ведь нужно, деды в одном месте, олени в другом, гномов вообще проблема найти. Поэтому, когда настало время, мы поехали договариваться с оленями...
16 января
16:35
144
Алтаргана – символ единения
«Золотарник на северном склоне
Вновь цветет в синеве поднебесной…»
Это слова из народной песни «Алтаргана», которую в непростые времена пели наши предки
16 января
16:32
77
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 6. Сан Тропе
День шестой Евротура - буряты в Сан Тропе. Подкрепились вкусным завтраком по-французски: тосты, джемы, кофе, чай, который уже был включен в стоимость аренды, и помчались весёлой шумной толпой дальше - к Лазурному берегу, в Ниццу!
16 января
16:28
52
АЛДАР СУУТА ДУУШАН АРИУНБААТАР
Ариунбаатарай монголоороо дуулахадань, дэлхэйн абарга томо хүгжэмшэд, дуушад, «Кардиффын аялганууд» конкурсдо тэрээнтэй тэмсээд, диилдэһэн дуушад – бүгэдэ монгол аялга соносожо, альгаа ташажа, гайхал дүүрэн нюдөөр тэрэниие шэртэжэ байгаа һэн.
16 января
16:24
3309
38
Пару слов о ШулэнДо
Кафе красивое, с дизайном, можно сказать. Цены разумные. Порции большие. Блюда вкусные
12 января
13:30
281
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 5. Три страны за день!
День четвёртый. Галопом по Европе или как буряты пересекли три страны за день
12 января
13:23
528
1
Легенда сакрального озера
Про шамана, санскрит, кипящее озеро, водяных ежей и сырую чурку. Жемчужина реликтовой Амутской котловины, сакральное озеро Балан-Тамур. Путь сюда далёк и труден, а идти нужно с чистыми помыслами...
12 января
13:02
136
О любви просто так
О любви к детям. Любовь к детям - очень безусловная вещь. Когда любишь не за что-то, не благодаря и не вопреки. А просто так
11 января
09:37
306
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 4. Пизанская башня. ВИДЕО
Буряты и Пизанская Башня. Как дёшево арендовать автомобиль в Европе? Кемпинг против хостела, что лучше? Брать ли с собой постельное бельё в путешествие, и сколько денег оно вам сэкономит?
10 января
10:54
1298
10
К истокам Баргузина. Там, где встаёт солнце
Знаете, что раньше Баргузин тек в обратную сторону, от Байкала? А о драконах и крепостях у трёх его истоков? О тех, кто жил здесь тысячи лет назад? Сегодня о истоке реки Баргузин, водной артерии страны Баргуджин-Токум, откуда родом мать Чингисхана
10 января
10:48
282
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 3. Буряты в Ватикане.
Лайфхак по посещению Ватикана! Смотрим видео!
9 января
09:57
344
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 2. Италия, Рим
Евротур с Александром Ихиритовым. Смотрим видео на моем канале YouTube!
8 января
13:57
710
Евротур Александра Ихиритова, влог 1
Начало путешествия отважных путешественников по Европе
8 января
13:56
2401
4
Зарывание последа у бурят
Обыкновенно буряты зарывают послед в землю в избе или юрте; в первой, если ребенок родится в зимниках, во второй – если в летниках. В юрте зарывают его за очагом (хойморто). На улице зарывать считают грехом (Матвей Хангалов, собрание сочинений, III том)
6 января
18:35
250
Птица-невидимка
Видели когда-нибудь дубоноса? И я не видел. Птица скрытная, редко выходит в люди, но тем не менее при желании найти её можно прямо в городе, среди воробьёв и снегирей. Просто нужно присмотреться
29 декабря
10:24
346
ХЭРЭЭДЭЙ ЗЭЭ БАСАГАНАЙ ХУБИ ЗАЯАН
Хүйтэн, хүйтэн Сибириин һалхинда
хүлдэжэ хүхэрһэн хөөрхы хальмагууд,
Зоболон үзэхэ маниие, мание
Заяаша юундэ заяагаа бэлэй...
(Хальмаг арадай дуунһаа)
28 декабря
16:29
270
Спасаем брошенную собаку. Видео
Дорогие читатели! Теперь у нас есть свой блог на infpol.ru! В нём вы можете смотреть видео-ролики о том, как мы спасаем животных в Улан-Удэ, а также можете делиться своими историями спасения животных
Показать больше
Наверх