Ага нютагһаа түрүү хүнүүд

Алдар суута дуушад Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Буряад Уласай  соелой сайдаар һаяхан томилогдоһон Соелма Дагаева гэгшэдэй шагналда хүртэхээ тайзан дээрэ гарахада, улад зон хүндэлэн ёһолжо, урма баяртай хүхижэ байгаа һэн.
365
“Буряадай түрүү хүнүүд-2017”урилдаанда шалгаржа илалта туйлаһан хүндэтэ хүнүүдые хүндэлэлгын ёһолол Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад театрай тайзан дээрэ боложо үнгэрбэ. “Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан 21-дэхеэ энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэжэ бүтээбэ. Энэ үйлэ хэрэгэй эхи табигша Буряад арадай уран зохёолшо, эрдэмтэн  Ардан Ангархаев, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев болон бусад хүндэтэ хүнүүдые амаршалба.

Агын тойрогһоо хүндэтэ лауреадууд нэрлэгдэбэ. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, Агын аймагай түрүүлэгшээр олон жэлдэ ажаллаһан Владимир Цэдашиеви Цэдашиев, Могойтын аймаг олон жэлдэ толгойлһон Владимир Рабданович Рабданов, Гүнэй нютагай багшын ажалай ветеранууд Валерий  Шойжамсоевич ба Светлана Жигжитовна Семеновтон, Гунэй нютагай гулваа Рихард Цыдыпович Дармаев, Агын телевиденидэ олон жэлдэ ажаллаһан сэтгүүлшэд Доржо Донитович  ба Людмила Батуевна Болотовтон,  Гунэй нютагай музей даагша, багшын ажалай ветеран Галина Загдаевна Долгорова, Зүдхэлиин дунда һургуулиин багша Цыденова Надежда Доржиевна, Буряадай гүрэнэй телевидениин “Буряад орон” дамжуулгые хүтэлэгшэ Дарима Балдановна Жамсоева, энэ жэлдэ Ород гүрэнэй эрхим багшанарай нэгэн гээд шалгарһан Соелма Эрдэмовна Батоболотова гэгшэд болоно.

“Буряад Үнэн” сониной эмхидхэһэн “Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн урилдаанда бэшэһэн толилолгонуудые ехэнхидээ сэтгүүлшэн бэшэ хүнүүд нютагайнгаа бэрхэхэн хүнүүдые магтажа бэшэдэг юм. Лауреат болоһон хүнэй шагнал абахаа тайзан дээрэ гарахада, нютагаархиниинь магтаалай үгэ хэлэдэг, бэлэг сэлэг, баглаа сэсэг барюулдаг юм.  

Буряад театр соо нэгэшье сүлөө һуури үгы байгаа. Буряад Уласай нютаг бүхэнһөө холо ойро гэнгүй улад зон олоороо зорюута ерээ.  Аяар Агаһаа ерэһэн лауреадуудай  тайзан дээрэ гарахада,  улад зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, холын айлшадаа урмашуулан амаршалжа  байгаа һэн. Хэжэнгын  Виктор Мункинай нэрэмжэтэ һургуулиин директор  Доржи-Ханда  Гунзынова Соелма Батоболотова тухай магтаал хэлээд, Даши Намдаковай дархалһан Чингис хаанай медаль  барюулаад, мүнгэн зүүдхэл бэлэг бариба.

Алдар суута дуушад Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Буряад Уласай  соелой сайдаар һаяхан томилогдоһон Соелма Дагаева гэгшэдэй шагналда хүртэхээ тайзан дээрэ гарахада, улад зон хүндэлэн ёһолжо, урма баяртай хүхижэ байгаа һэн.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии,
получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

18 июля
11:35
15
"Алтаргана" наадамда Агынхид түрүүлбэ
- Ага нютагайнгаа нэрэ солые үндэр дээрэ үргэжэ, Бүгэдэ буряадуудай “Алтаргана-2020” наадамые  эрхим бэлэдхэлтэйгээр угтаха ёһотойбди! - гээд Агын тойрогой захиргаанай толгойлогшо Баир Доржиев уряалба
5 июля
09:30
82
Трезвость - не порок?
Трезвая свадьба - здоровая семья. Трезвость как признак "социальной неблагонадежности". Как работает алкогольная программа. Почему политика "культурного пития" агрессивна. Как оставаться трезвым на празднике?
2 июля
09:43
78
Хүһөөшын һургуулиин 90 жэлэй ой
Түрэл һургуулиингаа 90 жэлэй ойн баярта холо ойроһоо Урта нютагаархин ерэбэ. Тэдэнэр баярай жагсаалда алхалалдаба, хүндэтэ багшанараа золгобо, үнинэй уулзаагүй нүхэдтэеэ уулзаба
26 июня
14:40
306
1
Гал улаан тугтай галзууд омогтон
Бүхэдэлхэйн буряад үндэстэнэй манлай түрүүтэн, Монгол гүрэнэй ниигэмэй элитэ ажалябуулагша, Буряад соёл хүгжөөхэ ба уламжалан үлдээхэ сангай юрэнхылэгшэ,...
22 июня
13:19
262
Пестициды в законе
Современное сельское хозяйство практически не может обойтись без применения профессиональных средств защиты растений. Все хотят получить отменный урожай, вырастить продукцию, имеющую красивый привлекательный вид
19 июня
10:37
615
Энгэр - передняя часть бурятского дэгэла
В последнее время вижу, как бурятская молодёжь приходит на праздничные мероприятия, круглые столы, поэтические встречи, на дискуссионные вечера, одетые в национальную одежду. Как я радуюсь этой молодёжи!
13 июня
09:36
259
Арадаймнай алтан һургаал
“Информ полис" сониной сайтын уншагшад, буряад арадайнгаа хщмщщжщщлгын һургаал тухай мэдэхэеэ олониитэ арад зондоо хубаалдыт гэжэ уряалнаб. Нагаса эжынгээ, аба эжынгээ захидагые дуулаһанаа би эндэ бэшэбэб
9 июня
10:43
765
7
Что вам нужно знать про фильм «Лето», Цоя, Науменко и Серебренникова?
На самом деле, ничего. Потому что, как это бывает, все обзоры и преждевременные рецензии либо отбивают охоту идти, либо формируют завышенные ожидания. Так что, если хотите сформировать своё объективное и сугубо личное мнение о новом фильме режиссёра Кирилла Серебренникова, не читайте дальше
7 июня
09:18
671
5
Туареги в Баргузинской долине. Аргада
Снег и песок, холод гор и жар пустыни. Далеко ли нужно ехать за таким коктейлем? У нас тут два варианта: либо в соседний край на Чарские пески - они большие и дорого, либо поменьше в Бурятии, на дюну вблизи Аргады Курумканского района
7 июня
09:11
182
Магтанабди алдарта уг гарбалаа!
Хура бороогой орожо, сахилгаан сахилжа байхада, тэнгэриин дуунһаа ехэ айдаг байһан. Хүсөөтын дабаан дээрэ, Малгайта тэнгээ гэжэ газарта тэнгэриин дуун соо луу санжаһан байгаа. “Тэнгэриин эзэн тэнгэридээ байгты” гэжэ үгэлөөд, табантан угайхид тархиһаань үргөөд, зайдантан омогойхид жабжаһаань баряад, дааганхан угтан далаһаань дүнгөөд, наймантан нажад (нахид) барижа, һүүлһээнь үргэжэ лууе дээшэнь дэгдээһэн ха
6 июня
16:19
360
1
Севрюжина с хреном
Предварительное голосование почти по Салтыкову-Щедрину
31 мая
11:57
504
Три дня дебатов
Как я и обещала, я приняла участие во всех 5 дебатах на своем округе № 29. 22-го мая они прошли в райцентре – селе Сосновозерск и собрали рекордное количество кандидатов. Семь из восьми
31 мая
09:44
139
Эрдэниин тарнитай буряад хубсаһан
Буряад уран оёдолоо һэргээжэ, арадйнгаа һайхан хубсаһаяа үмдөөд, долоон голтой, долоон зүрхэтэй болоод "Алтаргана" наадамдаа дорюун согтойгоор алхалаял, буряад угсаатан!
28 мая
14:02
1180
Они держат на себе село
Как прошли вторые дебаты в кижингинском селе Загустай
21 мая
10:12
444
Летопись Всебурятского фестиваля «Алтаргана»
На праздник «Алтарганы»
Ждет гостей наша коновязь,
Поднимая золотые поводья ваши,
примем добросердечно!
16 мая
15:47
103
Геннадий Хунхенов – главный архитектор проекта
16 мая
15:46
76
Маркетинговое исследование покупательских потоков в "Аруне"
16 мая
15:43
73
Как лучше распорядиться личными финансами
Советы экспертов
16 мая
15:41
59
Видеоотчет внутренних работ в "Аруне"
16 мая
15:40
61
Кто знает все про "Арун"?
Показать больше
Наверх