"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо

Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
339
4
Үнгэрэгшэ гарагай зургаанда Улаан-Үдэ хотын Сухэ-Баатарай нэрэмжэтэ гудамжада хүн зон олоороо сугларанхай, дуу хүгжэм зэдэлжэ, хүлгөөтэй хүхюун оршон байдал тогтоод байба. Юун болоно гээшэб гээд һонирхоод, хүнүүд тогтожо, “Zam” этно-маркет наймаагай үүдыень татажа ороно. Энэ үдэр “Zam” байгуулагдаһаар нэгэ жэлтэй болоод, һайндэр үүдхэн бүтээжэ байгаа юм. Нара зүб тойрожо, ямар эд бараан худалдаанда табяатайб гэжэ харанабди. Эгээн түрүүн  улаан гадартай  “Үльгэрэй далай”, “Гэсэр хаан тухай хөөрөөн” номууд,  буряадаар гоё открыткэнүүд манай анхарал татана.

“Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана. Буряад хэлбэреэр оёотой малгайнууд, зунай тэрлигүүд, хоргой торгоор оёотой  эрэгтэй хүнэй, эхэнэрэй буряад гоёлой дэгэлнүүд дарайтар үлгэсэдэ үлгөөтэй байна. Монгол оронһоо асарагдаһан элдэб янзын үнгэтэй хилгааһан палантинууд ябталаатай байна.

Элдэб янзын модоор бүтээгдэһэн эрхинүүд, санзай ууюулдаг бойпурнууд,  эхэнэрнүүдэй шэмэглэдэг гоёолтонууд, шэхэнэй һиихэнүүд, хүзүүнэй зүүдхэлнүүд бидэнэй анхарал татана. Хүн зон олоороо наймаашадые агсанхай харагдана, асуудал табяан, худалдажа абаан, сүлөө забдагүй байдал тогтонхой.

Гудамжада жабдаан (подиум) дээгүүр гоё гоо басагад буряад маяг оруулһан, мүнөө сагай хэлбэритэй хубсаһа харуулна. Зарим хубсаһые хөөршөөн харамаар байна, заримыень “хэн үмдэхэ юм  ааб даа” гэжэ гайхамаар харагдана. Гэбэшье, залуушуулда таарамжатай байна хаш, тэдэнэр альга ташалгаар модельнүүдые угтана.

Хүгжэмэй һургуулиин оюутад дуу дуулажа, бидэниие баярлуулба.

Байгуулагдаһаар нэгэ жэл тэмдэглэжэ байһан “Zam” энээхэн хугасаа соо ехэ ажал ябуулаа юм. Уран зохёолшодтой, мэдээжэ артистнуудтай, дуушадтай уулзалгануудые эмхидхэһэн юм. Эгээн ехээр минии һонирхоһон юумэн гэхэдэ, БГУ-эй багша Ирина Булгутоватай уулзалга-хөөрөөнүүд тон ехэ һонин байгаа. Балдан Ябжановай, Бараади Мунгоновай зохёолнууд тухай, “Гэсэр” туужа тухай, Шоно баатар тухай хөөрөөнүүдынь  мартагдашагүй. Ерэхэ жэлдэ  эдэ уулзалга-хөөрөөнүүд үргэлжэлхэ аабза гэжэ найданабди.

“Zam” этно-маркедэй ажалшадые нэгэ жэлтэй болоһоорнь амаршалаад, амжалта хүсэнэбди!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии4

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
25.09.2017 21:17
Бабушка-блогер, пишите перевод на русском. Вас бы больше народу читало))))
Аноним
01.10.2017 17:53
буряад хэлэн узэгтэ!
Аноним
27.09.2017 07:56
буряадаар бэшытээ. ондо хун буряадаар бэшэгкуй.
Аноним
02.10.2017 08:40
hайн байна! Буряад хэлэе бy мартаял! Уншажа байхад гоел байндаа.

Еще из раздела Досуг

Последние записи

23 октября
11:55
38
Кавказский заповедник
Кто бы, как бы не говорил, а Заповедная система России живет и развивается. Скептикам стоит посетить такие места, как Кавказский заповедник. В одном рассказе трудно уместить снимки, впечатления, но постараюсь...
23 октября
11:00
385
11
Одно из решений проблемы пробок в Улан-Удэ
Многие автомобилисты ежедневно сталкиваются с проблемой пробок на наших дорогах. Одной из причин возникновения пробок является отсутствие на светофорах «зеленой волны». Часто бывает так: едешь и на каждом перекрёстке попадаешь на красный
20 октября
17:22
156
3
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
278
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
125
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
171
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
141
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
855
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
183
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1334
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
329
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
208
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
285
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
355
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
708
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
570
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
373
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
409
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
600
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
362
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх