Арадай аман үгын абдар соо алтанай дуһалнууд байдаг юм...

Буряад арадай сэсэн мэргэн үгэнүүдэй дээжэ.
283
Арбан табанай һара нэгэ һайхан,
Атар газарай сэсэг нэгэ һайхан
Аба эжын һургаал нэгэ һайхан.

Хада һайтай үнэгэн бардам,
Хадам һайтай хүрьгэн бардам,
Нохой һайтай хотон бардам.

Үхэхэдэ шүдэн сагаан,
Үтэлхэдэ үһэн сагаан,
Үхэхэдэ яһан сагаан.

Һалхитай тэнгэриин үүлэн нэгэ хурдан,
Һаруул ухаантанай һанал нэгэ хурдан,
Һайн мориной дабхиха нэгэ хурдан.

Саһанда мүр хара,
Саарһанда бэшэг хара,
Заргада үгэ хара.

Эрдэнэдидэ алтан нэгэ шара,
Эдэдэ жанша нэгэ шара,
Эдеэндэ уураг нэгэ шара.

Шэбэнэһэн үгэ нүхэртэ харша,
Шэбэрээ бороо дэгэлдэ харша,
Ехэ һанаан бэедэ харша.

Баян хүндэ худалдаашан инаг,
Бааран хүндэ нохой инаг,
Хобууша хүндэ ноён инаг.  

Тэхын эбэр тэнгэридэ  хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,
Тэмээнэй  һүүл газарта хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,
Тэнэг хүн ноён һууна гэдэг нэгэ худал.

Хадаһаа халижа үхэһэн шаазгайн мяха нэгэ олдохогүй,
Модонһоо унаһан шоргоолжоной мяха нэгэ олдохогүй,
Дасанда һуугаад туража үхэһэн гэлэн нэгэ олдохогүй.

Эрдэм ном дээдэ баян,
Үри хүүгэд дунда баян,
Эд хүрэнгэ адаг баян.

Үхэртэй хүндэ газар холо,
Үгырһэн хүндэ эдеэн  холо,
Үхэһэн хүндэ дэрэ холо.

Шулуун дээрэ ногоо ургуулха нэгэ бэрхэ,
Уһан дээрэ гал түлэхэ нэгэ бэрхэ,
Үхэрэй эбэр дээрэ саһан тогтохо нэгэ бэрхэ.

Эрье руу бууһан уһан нэгэ дошхон,
Эмээлээ хобхолһон морин нэгэ дошхон,
Эхэнэрээ голоһон эрэ нэгэ дошхон.

Һая бууһан бэри нэгэ сэмсэгэр,
Нуурта бууһан нугаһан нэгэ сэмсэгэр,
Хүлэг мориной дэлһэн нэгэ сэмсэгэр

Уула бүһэгүй нэгэ дутуу,
Далай таглаагүй нэгэ дутуу,
Тэнгэри баханагүй нэгэ дутуу.

Худагай уһанда загаһан  үгы,
Хуушанай  үгэдэ  худал үгы,
Үндэр тэнгэридэ  гэшхүүр үгы.

Уһан байгаа бол замаг байна,
Уула байгаа  бол зам  байна,
Ухаатан байгаа бол засаг байна.

Уула хэды үндэр болобошье, орьёлтой байха,
Далай хэды гүн болобошье, оёортой байха,
Тала хэды уудам болобошье, хүбөөтэй байха.

Үнэн үгэдэ худал байхгүй,
Үхэрэй эбэртэ саһан тогтохогүй,
Үмхи модондо үрэ  байхагүй.

Үнэһээ үбһэтэй газарта бү адха,
Үхэрээ шүлхытэй газарта бү  бэлшээ,
Үбэлжөөгөө жабартай газарта бү бари.

Һохор үхэртэ худаг бү үзүүлэ,
Солгёон хүндэ хутага бү барюула,
Һогтуу хүндэ архи бү аягала.

Абаяа һанабал абгаяа бодоорой,
Эжыгээ һанабал нагасаяа бодоорой,
Ахайгаа һанабал эгэшэеэ бодоорой.

Эрдэм багатанай ухаан богони,
Энэрэл муутанай наһан богони,
Эмээл муутанай ганзага богони.

Баян бүхэн үгэльгэшэ бэшэ,
Баатар бүхэн мүнхэ бэшэ,
Багша бүхэн эрдэмтэ бэшэ.

Бэри һайтын хадам бардам,
Бүлюу һайтын хутага хурса,
Бэлшээри һайтын мал тарган.

Ардаг  мориндо амар заяа үгы,
Аашатай хүндэ аза жаргал үгы,
Ажалша  хүндэ амалха  заб үгы.

Солодо хүрэхэ бүхын бахархал,
Шоно агнаха абын бахархал,
Соёрхон тодорхо эрдэмтын бахархал.

Саг сагаараа байдаггүй,
Саһан сагаанаараа байдаггүй,
Сахилза хүхөөрөө байдаггүй.

Эсэгэ эхэгүй хүнэй гуниг нэгэ барагар,
Эрдэм номгүй хүнэй сээжэ нэгэ барагар,
Эбэртэ  малгүй  айлай хото нэгэ барагар.

Хүн залуугаараа байдаггүй,
Хүсэн  шангаараа байдаггүй,
Хүлэг унагаараа байдаггүй.

Төмөр болд хатуу боловч удаандаа элэгдэж барагдах
Тэргэл нар том боловч удаандаа шатаж барагдах
Тэрэгний тэнхлэг бөх боловч удаандаа тасарч барагдах

Хүлгийн сайн эмээлдээ биш
Хүний сайн зүсэндээ биш
Хөрөнгийн сайн өнгөндөө биш

Эдтэй болгон баян биш
Эвтэй болгон нөхөр биш
Эрхтэй болгон ноён биш
Солодо хүрэхэ бүхын бахархал,
Шоно агнаха абын бахархал,
Соёрхон тодорхо эрдэмтын бахархал.

Саг сагаараа байдаггүй,
Саһан сагаанаараа байдаггүй,
Сахилза хүхөөрөө байдаггүй.

Эсэгэ эхэгүй хүнэй гуниг нэгэ барагар,
Эрдэм номгүй хүнэй сээжэ нэгэ барагар,
Эбэртэ  малгүй  айлай хото нэгэ барагар.

Хүн залуугаараа байдаггүй,
Хүсэн  шангаараа байдаггүй,
Хүлэг унагаараа байдаггүй.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

23 октября
11:55
38
Кавказский заповедник
Кто бы, как бы не говорил, а Заповедная система России живет и развивается. Скептикам стоит посетить такие места, как Кавказский заповедник. В одном рассказе трудно уместить снимки, впечатления, но постараюсь...
23 октября
11:00
385
11
Одно из решений проблемы пробок в Улан-Удэ
Многие автомобилисты ежедневно сталкиваются с проблемой пробок на наших дорогах. Одной из причин возникновения пробок является отсутствие на светофорах «зеленой волны». Часто бывает так: едешь и на каждом перекрёстке попадаешь на красный
20 октября
17:22
156
3
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
278
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
125
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
171
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
141
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
855
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
183
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1334
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
329
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
208
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
285
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
355
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
708
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
570
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
373
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
409
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
600
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
362
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх