Улаан-Баатарай театрай музей

Буряад Уласда 6 театрнууд ажаллана: Буряад театр, Буряадай опера болон баледэй театр, Ород театр, Хүүхэлдэйн театр, Залуушуулай театр, “Байгал” театр, Филармони гээд хүмүүжүүлгын талаар ехэ туһа хэдэг,  арад зоноо хүгжэмэй, уран гоё урлагай дээжэтэй танилсуулдаг эмхинүүд бии гээшэ. Эдэ театрнуудта хүдэлһэн алдар суута артистнуудай намтар, гэрэл зурагууд, зохёохы ажал тухайнь хөөрөөнүүд музей соо дэлгээтэй байгаа һаань, арад зон ямар ехээр баярлаха гээшэб. Улаан-Үдэдэ музей бии болошоо һаа, һургуулиин үхибүүдтэ хүмүүжүүлгын талаар тон ехэ нүлөө үзүүлхэ һэн.
271
Монгол Уласай ниислэл Улаан-Баатар хотодо Монголой Театрай музейн үзэмжэдэ табигдаһан 7000 гаран үзээмэр хаража, мэдэхэгүй юумэ мэдэхэ боложо, нюдэеэ хужарлуулжа, сэдьхэлээ ханатараа ябаһанаа олзуурхан мунөө һанадагби. Агын Гүнэй нютагһаа гарбалтай бодонгууд омогой Хандацырен  эгэшэ гидэй хөөрөөе оршуулжа туһалба.

Театрай музейн уран зурагай танхим соо алдарта хүнүүдэй:

Отеллые тоглоһон Монгол Уласай Арадай зүжэгшэн, Хүдэлмэриин баатар Г.Гомбосүрэнэй, “Тунгалаг Тамир” кинодо Этигэлтын дүрэ гүйсэдхэһэн Арадай зүжэгшэн А.Очирбатын, алдар суута Д.Ичинхорлоо, М.Ядамсүрэн хоёрой “Овод” зүжэгтэ Артурые наадажа байһан гэрэл зураг, Монгол Уласай Арадай зүжэгшэн Л.Жамсаранжабай уран зураг портрет  һонирхон харабабди.

Тус үзэсхэлэниие харахада драмын, опера болон баледэй,
хүүхэлдэйн, арадай дуу, хатарай ба сэрэгэй  театрнуудай,
филармониин, циркын түүхэтэй, ажал ябуулгатай
танилсабабди. Суута артистнуудай наадаһан хубсаһа хунар,
гэрэл зурагууд, тайзанай македүүд угаа һонирхомоор байба.
Ятага, чанза, иочин, тобшуур, хучир, лимбэ, морин хуур,
эбэр бүреэ, сууха хуур, абарга могойн арһаар дархалагдаһан
шударга гэхэ мэтэ хүгжэмэй зэр зэмсэг хаража
хужарлабабди. Монголой дууриин болон баледэй театрай  Улаан-Үдэ гастрольдо ерэжэ, “Ушартай гурбан толгой”, “Евгений Онегин” гэжэ оперануудые табихадань, хараһан,  үзэһэн хадаа,  алдарта опернэ дуушад  Х.Уртнасан, А.Хавлаш гэгшэдэй дуулахыень соносоһон хадаа, музей соо гэрэл-зурагуудыень харахадаа, тэдэнээр дахин уулзаһан мэтээр һанагдаба.

1938 ондо монгол цирк байгуулагдаһан тухай, Ж.Данзан
клоуной (монголоор аляалагша)  тоглолтын хубсаһан,
портрет, гэрэл-зурагууд манай анхарал татаба.
Гобиин Дошхон ноён хутагта Д.Данзанрабжаа (1803-1856)
шажанай зүдхэлтэн байхаһаа гадна, соёл гэгээрүүлэгшэ,
ирагуу найруулагша, уран зурааша, уран зохёолшо,
айхабтар бэлигтэй  бэрхэ хүн байһан байна. Тэрэ 1830 ондо
нүүдэл театр байгуулаад, 60 тэмээндэ театрай хэрэгсэл
ашаһан, зүжэгшэд, хүгжэмшэдтэеэ нютагһаа нютагта
арад зондо зүжэг харуулжа, дуу хүгжэм үзүүлжэ зөөдэлөөр
ябадаг байгаа. Данзанрабжаагай зохёоһон “Үзэмжын
шанар” дуундань арад зон аргагүй дуратай байһан, энэ дууе
нэгэ дахин шагнабал, 1000 маани уншаһантай адли гэжэ
хүнүүд хэлсэдэг байһан ха. “Саран хүхын намтар” зүжэгынь
9 бүлэгһөө бүридэһэн, хахад һара шахуу сагай туршада үдэр
бүри хүн зондо харуулагдадаг байгаа юм. Данзанрабжаа хутагта Дунда Гобиин Хамарын хиид нютагта тогтомол театр
байгуулжа,  гурбан дабхартай театрай байшан барюулһан,
нэгэдэхи дабхарта зүжэг харуулагдадаг, хоёрдохидо –
хүгжэмшэд, гурбадахида өөрөө һуугаад хинан
шалгажа, хаража байдаг байһан ха.

Театрай музейдэ дэлхэйн ба монголой театр тухай
лекцинүүд, залуушуулда, сэсэрлигэй багашуулда
зорюулагдаһан хүмүүжүүлгын удхатай хөөрэлдөөнүүд,
суута артистнуудтай уулзалганууд эмхидхэгдэдэг байна.
Буряад Республикын ниислэл  Улаан-Үдэдэмнай  иимэ
музей байгуулхаар болообди гэһэн бодол түрэнэ.

Буряад Уласда 6 театрнууд ажаллана: Буряад театр, Буряадай опера болон баледэй театр, Ород театр, Хүүхэлдэйн театр, Залуушуулай театр, “Байгал” театр, Филармони гээд хүмүүжүүлгын талаар ехэ туһа хэдэг,  арад зоноо хүгжэмэй,  уран гоё урлагай дээжэтэй танилсуулдаг эмхинүүд бии гээшэ.  Эдэ театрнуудта хүдэлһэн алдар суута артистнуудай намтар, гэрэл зурагууд, зохёохы ажал тухайнь хөөрөөнүүд музей соо дэлгээтэй байгаа һаань,  арад зон ямар ехээр баярлаха гээшэб. Улаан-Үдэдэ музей бии болошоо һаа, һургуулиин үхибүүдтэ хүмүүжүүлгын талаар  тон ехэ нүлөө үзүүлхэ һэн. Олониитэ, эрдэмтэд, артистнууд, арад зон үгэеэ ниилүүлжэ нэгэдээд, Арадай Хуралай депутадуудта, засаг зургаанай хүтэлбэрилэгшэдтэ эрилтэ табиял гэжэ уряалнаб!  
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
76
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
194
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
83
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
117
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
178
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
162
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1303
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
310
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
192
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
342
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
694
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
558
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
362
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
390
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
583
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
350
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1091
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
327
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх