Арадайнгаа зан заншал алдаагүй...

Бүхы юумые һайн тээшэнь бодоод, хажуудахи зон тухайгаа һайнаар сэдьхээд  байхадамнай, ажабайдалнай урагшатай, аза жаргалтай, үүлэгүй тэнгэри шэнги сэлмэг арюун байхал даа гэжэ һананаб.  
595
3
АРАДАЙНГАА ЗАН ЗАНШАЛ АЛДААГҮЙ ЯБААРАЙГТЫ

Будда Бурхан багшадаа мүргэлтэй  аба эжымнай бидэниие бага наһанһаамнай хүндэ муу юумэ хэхэгүй, хорото сэдьхэл сэдьхэхэгүй,  юумэ хулуухагүй, худалаар хэлэхэгүй, дээрэлхүү зан гаргахагүй, ядуу тулюур хүнүүдтэ туһалха, хүнүүдтэ энэрхы сэдьхэлээр хандаха гэжэ хэлэжэ бидэниие хүмүүжүүлдэг байгаал даа. Үхибүүдэйнгээ   сэдьхэлэй гүн доторые, оюун бодолые хүгжөөхэ, хүнэй хүн шанарые үргэхэ гэһэн һургаал заабаринуудтай, яагаад дадхаан заахаб, ямар аргаар хүмүүжүүлхэб гэһэн арадай зан заншалтай, хэдэн мянган жэлдэ үеһөө үедэ дамжан ерэһэн хүмүүжүүлгын ёһо заншалтай буряад арад байнабди.

Теэд хараад байхадаш, үнгэтэ юртэмсын байдал тад ондоо болошоо. Хүнүүдэй аяг зан баһал ондоо болоно. Хоорондохи харилсаан урданайхидал бэшэ болоо. Саг ондоо болоно, сахилза хүхөөрөө байнагүй. Хүн зоной сэдьхэл шэрүүн болошоо гэжэ һананаб…

Гэбэшье,  эльгэ нимгэн налгай зантай Ирина Нимажаповна Доржиеватай  уулзажа хөөрэлдэһэнэй һүүлээр, буряад арадай хүмүүжэл мүхөөгүй,  эхэ эсэгын һургаалитай, элинсэгэйнгээ ёһо заншал хүндэлдэг  хүнүүд байнал даа гэжэ мэдэрээб.   Засаг  түрын зургаанай газарта өөртөөл адли нюур шарайтай албан тушаалтантай уулзаад, түрэл хэлээрээ хөөрэлдэхэ гээшэ ямар гоё гээшэб!

Түрэл арадайнгаа зан заншалаар һүтэй сай аягалжа хүндэлхэдэнь, урмашабаб. Ирина Доржиеватай урда урдаһаа хараад,  буряад хэлэн тухай, һанаан үнөөн болодог ажал хэрэг тухайгаа, һургуулиин үхибүүдэй зохёохы ажалнуудые суглуулжа ном хэблэлдэ бэлдэһэн тухайгаа хөөрэбэб. Тэрэ һонирхол дүүрэн нюдөөр шэртэн хаража, хананхатайгаар намайе шагнаба. Түрэл  хэлээрээ асуудалнуудые табина. Залуу хүн хадаа мүнөө сагай оньһон түхеэрэлгэнүүд тухай, Интернет тухай һайн мэдэсэтэй, минии “Мүнгэн тобшо” сайт уншаһан, хараһанби гэхэдэнь би ехэ баярлабаб.

Хүн гээшэ  баян бардамаараа бэшэ, олоһон олзо омогоороо бэшэ, хэһэн ажалаараа, бүтээһэн хэрэгээрээ шалгардаг,   сэдьхэл бодолоороо, һэшхэлээрээ арад зондоо сэгнэгдэхэ,  арад зоной хүндэ ямбада хүртэхэ.

Түрэл арадайнгаа түлөө эльгэ зүрхэеэ, сээжэ  сэдьхэлээ, ухаан бодолоо зорюулан ажал хэрэгээ хээрэйгты,  хүнүүдтэ һайханаар хандажа ябаарайгты гэжэ Ирина Доржиевада  үреэгээд,  амжалта хүсөөд,  үргөөһөөнь гарахадаа, дали ургаһан мэтэ болоод саашаа алхалааб.

Бүхы юумые һайн тээшэнь бодоод, хажуудахи зон тухайгаа һайнаар сэдьхээд  байхадамнай,  ажабайдалнай урагшатай, аза жаргалтай, үүлэгүй тэнгэри шэнги сэлмэг арюун байхал даа гэжэ һананаб.  


Поделитесь с друзьями:

Комментарии3

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
05.08.2017 21:29
Ирина, зачем ребенка от Саханова рожать? Хочешь в глазах республики стать белой и пушистой? постарались родители такую дочку вырастить...кошмар...позор...
Аноним
08.08.2017 14:24
Буриадаар бичсэнийг уншаад сайхан санагдав. Зан заншил алдагдаагүй нь сайн хэрэг. Улаан-Үдэд явж байхад буриадаар ярьж байгаа хүн тун цөөхөн таарсан шүү, гэхдээ залуучууд төрөлх хэл бичгээ сурах байх гэж найдаж байна
Аноним
12.08.2017 01:43
Бид буриадууд хэлээ мартаж байна шүү дээ. Манай хүүхэд орос хэлээр олон мультфилм хараад буриад хэл мартаж байн. Тийм шүү дээ!!!

Еще из раздела Досуг

Последние записи

17 октября
09:27
21
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1050
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
255
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
140
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
204
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
285
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
666
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
528
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
331
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
360
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
551
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
323
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1062
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
305
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
3459
4
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
759
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
406
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
11 сентября
10:15
242
1
Агууехэ поэдэй музей-буусада уулзалга
Зүрхэмни гэнтэ нимгэржэ,
Зүүдэмни хурсадаба.
Сээжэмни гэнтэ шэмшэржэ,
Сэдьхэлни дорьбодобо –
Хабар ерээ гээшэ  гү, хабар?
6 сентября
09:51
363
Буряадуудай ёһо заншал
“Хэшэг” гэһэн үгэ угаа гүнзэгы удхатай, олон юумэ багтааһан үгэ байна. Энээн тухай мэдэхэеэ бэшээ һаатнай
ямар һонин байхаб!


“Мүнгэн тобшо" сайтын уншагшад, аба эжынгээ һургаал тухай мэдэсэеэ олониитэ арад зондоо хубаалдыт гэжэ уряалнаб. Нагаса эжынгээ, аба эжынгээ хэлэдэгые дуулаһанаа би эндэ бэшэбэб
5 сентября
10:20
515
Фотоохота на птиц
1. Молодняк пробует крылья на крепость перед дальней дорогой. Скоро улетать на юг;  2. Снимки с утренней фотоохоты. Бакланы; 3. Не по Сеньке ветка. Тяжеловат; 4. Таёжная колибри; 5. Танец страсти.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх