МОНГОЛ УРАН БЭШЭГ

Монгол бэшэг Үбэр-Монголдо хэрэглэгдэһэн зандаа.  Үбэр-Монголой сэсэн ухаатай ударидагша Улаанхүү “эхэ эсэгынгээ үеһөө үедэ абажа ябаһан монгол хэлэ, бэшэгээ  алдажа болохогүй” гэжэ хэлээд, түрэл хэлэеэ аршалжа шадаһан юм.  
333
Эрдэм бэлигэй үндэһэн Монгол бэшэг,
Эзэн Чингисэй баталһан Тэнгэриин хэшэг!
Улад Буряадай дээдын бахархал – омог,
Урда сагһаа дамжан ерэһэн Ехэ бэлэг!
Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда июниин 7-до
“Сэдьхэлэй Сүмбэр” гэһэн монгол хэлэнэй уран бэшэлгын  
үзэсхэлэн нээгдэбэ. Олон улсын монгол хэлэнэй уран бэшэлгын холбооной нарин бэшэгэй дарга Содномой Цэнгэлбаяр зохёохы ажалайнгаа дээжэ дэлгээн харуулба.

Тэрэ недондо жэл Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ үнгэрһэн “Тэнгэриин бэшэг” монгол уран бэшэлгын үзэсхэлэндэ эдэбхитэй хабаадаа һэн.

Уран бүтээлшэн “Сэдьхэлэй Сүмбэр” гэжэ сомог хэблүүлһэн, тэрээн соогоо монгол  уран  бэшэлгын янза бүриин хэлбэринүүдые: монгол бэшэг, тодо үзэг, вагиндра үзэг, эбхэмэл бэшэг, тамга болон бусад уран бэшэлгэ харуулаа.
Содномой Цэнгэлбаяр Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Уласай Баяннуур хотодо 1974 ондо түрэһэн юм. Урад монгол ястан, Ээзгийшэн обогтонһоо уг удамтай юм ха. Хитад Уласай Баруун хойто Үндэстэнэй ехэ һургуули 1998 ондо түгэсэжэ, тоһон будагай уран зурааша мэргэжэлтэй болоһон байна.

Цэнгэлбаяр Үбэр-Монголдоо монгол уран бэшэлгын олон үзэсхэлэн эмхидхэһэн, хабаадаһан гээшэ.  Монгол Уласай юрэнхылэгшын эбигээл доро 2015 ондо Улаан-Баатарта тэрэнэй  уран бүтээлэй “Мүнхэ тэнгэриин бичиг”  үзэсхэлэн байгуулагдаа һэн. Ородой Холбоото Уласай Буряадта, Хальмагта, Франци Уласда уран бүтээлээ хужарлуулан харуулһан байна. Монгол хэлэнэй уран бэшэлгые дэлгэрүүлхэ, хүн зондо һонирхуулха хэрэгтэ, соёлой урлагта С.Цэнгэлбаяр  томохон хубита нэмэриеэ оруулһан хүн гээшэ.

Монгол туургатанай 13 зуун жэлһээ шудалжа, абажа ябаһан хуушан монгол хэлэн, үшөө уйгаржан бэшэг гээд нэрлэгдэдэг, 20 зуун жэлдэ Хальмагта, Буряад Уласда, Монгол орондо орхигдоһон гэжэ мэдэнэбди. Харин Үбэр-Монголдо хэрэглэгдэһэн зандаа.  Үбэр-Монголой сэсэн ухаатай ударидагша Улаанхүү “эхэ эсэгынгээ үеһөө үедэ абажа ябаһан монгол хэлэ, бэшэгээ  алдажа болохогүй” гэжэ хэлээд, түрэл хэлэеэ аршалжа шадаһан юм.  

Монгол хэлэнэй уран бэшэмэлэй үзэсхэлэн хужарлан хаража байхадаа, ямар гоё бэшэгтэй буряад-монголшууд гээшэбибди гэжэ бахархан баясамаар байна.

Монгол  бэшэг шудалха,  монгол хэлэнэй уран бэшэлгэдэ һураха  дуратайшуул Буряадтамнай олошоржо байна. Иннокентий Сотников, Дулма Базарова багшанар монгол бэшэгтэ олохон зониие һургаа юм. Дээдэ-Онгостойн Зандан Жуу дуганда, Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулида, Эб найрамдалай байшанда монгол бэшэгэй курсануудта олохон зон һуража гараад, өөһэдөө дам саашаа багшалжа байһан хүнүүдые мэдэхэб.

Июниин 8-да Юбилейный-Сити байшанда, Зандан Жуу дуганда Цэнгэлбаяр багша монгол уран бэшэгтэ
һургалгын хэшээл үгэһэн байна.

Буряад ястан монгол үндэстэнэй нэгэл мүшэрхэн, тиимэ тула хуушан монгол хэлэеэ, бэшэгээ мэдэхэеэ тэгүүлдэг хүнүүд олон болог лэ гэжэ хүсэмөөр.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
34
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
121
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
54
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
130
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
108
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
163
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
153
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1287
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
300
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
182
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
260
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
332
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
690
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
555
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
357
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
387
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
577
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
345
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1085
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
322
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх