Үмэдхэл үмдэхүүлхэ ёһо

Басаганай эхэ эсэгэтэн худатандаа хубсаһа бэлэглэхые үмэдхэл үмдэхүүлхэ гээд  хэлэнэ. Зарим зон худа худагы хоёроо урижа ерүүлжэ, түрэл гаралаа, хүршэ  хүбөөгөө, нютаг зоноо урижа хурим хэдэг һэн. Үмэдхэл үмдэһэн хүн бүхэн юрөөлөө хэлээд зоной урдуур ябажа  үмэдхэлөө харуулдаг. Үзэгшэд илангаяа эхэнэрнүүд тэрэ хкбсаһынь урбуулжа эрьюулжэ байгаад, ямараар оёгдоһон ааб гэжэ шэнжэжэ барижа үзэгшэ бэлэй. Үмэдхэлдэ дэгэл, самса, уужа, гутал, малгай гэхэ мэтэ хубсаһан үмэдхэлдэ ородог һэн.
272
Басаганай эхэ эсэгэтэн худатандаа хубсаһа бэлэглэхые үмэдхэл үмдэхүүлхэ гээд хэлэнэ. Зарим зон худа худагы хоёроо урижа ерүүлжэ, түрэл гаралаа, хүршэ хүбөөгөө, нютаг зоноо урижа хурим хэдэг һэн. Урагуудыньшье нүхэдтэеэ  ерэдэг байгаа. Баһал шарууһа, баһал дүхэриг заһагдаад байха. Табаг мэдүүлэгдээд байхада үмэдхэл үмдэхүүлжэ эхилдэг байгаа. Урид хэлсэһэн ёһоор хэндэ ямар хубсаһа үмдэхүүлхэ ёһотой бэ өөһэдынгөө талын хүбүүд бэреэдтээ үгэхэдэнь, тэдэнь абаашажа зорюулагдаһан хүнэйнь мүр дээгүүр нэмэрүүлдэг юм. Тиихэдэнь үмэдхэл үмдэһэн хүн бүхэн юрөөлөө хэлээд зоной урдуур ябажа үмэдхэлөө харуулдаг. Үзэгшэд илангаяа эхэнэрнүүд тэрэ хкбсаһынь урбуулжа эрьюулжэ байгаад, ямараар оёгдоһон ааб гэжэ шэнжэжэ барижа үзэгшэ бэлэй. Үмэдхэлдэ  дэгэл, самса, уужа, гутал, малгай гэхэ мэтэ хубсаһан үмэдхэлдэ ородог һэн.

Дэгэлынь торгон, шэршүү, сэмбэ байдаг  байгаа. Даалин болон юрын бүдөөр оёһон дэгэл үмэдхүүлдэггүй бэлэй. Зарим зон худа урагуудтаа үмэдхэл үмэдхүүлхын тула урижа  асардаггүй.  табидаг байгаа һэн. Харин түрэ дээрээ үмэдхүүлдэг байгаа. Зарим зон худа урагуудтаа хүлэг мори унуулжа табидаг байгаа һэн ха.

Нёдондо зун Эрхүү можын Оһын аймагай Борохаал нютагта  арадай аман зохёолой бүлгэмэйхид худа урагтаа үмэдхэл үмдэхүүлхэ зан заншал харуулаа һэн. Би тон ехэ һонирхожо хараа бэлэйб. Гэрэл зураг дээрэ тэндэһээ буулгаһан ёһо заншал.
Поделитесь с друзьями:

Еще из раздела Досуг

Последние записи

21 июня
17:43
Мyнгэшэ дархан Зоригто Жамбалов
Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй.
20 июня
09:00
23
Дэлхэйн томо тэмсээнэй шагналда хyртэбэ
Буряадай гүрэнэй опернэ театрай гол дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар мүнөө жэл “Кардиффын аялгануудта” хабаадажа, “Романс” гэжэ номинацида илалта туй лаба гэһэн мэдээсэл бидэ олониие тон ехээр баярлуулба
14 июня
14:30
89
Что делать, если малыша дразнят в школе?
Помимо проблем со здоровьем ребятишки с лишним весом испытывают психологическую нагрузку. Зачастую у полного ребенка наблюдается заниженная самооценка, развиваются комплексы
14 июня
10:30
598
1
Госпожа полицейский
У каждого есть свои секреты, но нередко случается так, что тайна, как говорится, "на лбу написана". Главное правильно ее прочитать
13 июня
11:32
143
Денис в танцах. Все только начинается
При работе с детьми со сложными формами аутизма необходимо постоянно помнить о том, что они вначале не заинтересованы в контакте с нами. Что мы, в некотором смысле, вторгаемся в их мир, пытаясь навязать что-либо новое, а это часто очень трудно для них. Поэтому надо проявлять терпение, соизмерять возможности ребенка и свои требования
13 июня
11:12
245
АПК: кто есть кто
Менеджеры без профильного образования занимаются сельским хозяйством. И даже успешно
13 июня
10:25
63
Тест-драйв и краткий обзор LEXUS CT200
Японская компания выпустила миниатюрный LEXUS CT200. При упоминании марки Лексус сразу возникают ассоциации с огромными седанами и внедорожниками. Компактные машины она отродясь не выпускала. Однако эта традиция дрогнула.
10 июня
16:15
306
Про сорванный отпуск. Как быть?
Может ли турист отказаться от купленной путевки?
10 июня
16:00
91
МОНГОЛ УРАН БЭШЭГ
Монгол бэшэг Үбэр-Монголдо хэрэглэгдэһэн зандаа.  Үбэр-Монголой сэсэн ухаатай ударидагша Улаанхүү “эхэ эсэгынгээ үеһөө үедэ абажа ябаһан монгол хэлэ, бэшэгээ  алдажа болохогүй” гэжэ хэлээд, түрэл хэлэеэ аршалжа шадаһан юм.  
6 июня
14:25
76
1
Алдарта Байгал – арюхан далай
Сэнхирхэн Сэлэнгэ мүрэн Байгалда шудхан ородог. “Байгалай номин эрье дээр бата һайхан алдартай...” гээд поэт Даши Дамбаев шүлэгөө зохёоһон гээшэ.
4 июня
13:48
98
2
Блог спорщика. О проигранных спорах
4 июня
13:00
303
Аутизм - одаренность или ограничение возможностей?
«Среди многочисленных форм нарушений развития - проблема аутизма является одной из актуальных. Несмотря на определенный эффект медикаментозной, диетической и других видов терапии, практикуемых специалистами различного профиля, ведущим принципом работы с аутичными людьми остается психолого-педагогический»
1 июня
16:00
701
10
О природной русской смекалке
И вот в один прекрасный день, когда здание уже высилось, и полным ходом шли отделочные работы, на первом этаже пошла трещина. Трещина шла медленно, но уверено, ломая штукатурку, она в течение пары-тройки часов украсила фасад торгового центра от края до края. Приехали прораб с архитектором и начали материться на рабочих, на погоду и даже на Путина и немного друг на друга
31 мая
15:22
309
Байкальский омуль. Точка невозврата
Продолжаю обсуждение статьи, где я рассказывал о катастрофической ситуации с байкальским омулем. Читатели просили ответить на ряд вопросов. В основном на самые извечные русский вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?»
31 мая
14:05
181
Легенда об огнедышащем драконе
Старец с морин хуром восседал среди любопытствующих кочевников, которые собрались у большого костра послушать древние легенды и песнопения
29 мая
16:26
272
Как Дурачок Иванушка землицу на торгах купил
Отслужил Дурачок-Иванушка государеву службу исправно. И не жнец, а на дуде игрец был Иванушка, да пошёл Дурачок на отдых-пенсию...
29 мая
15:54
653
3
Слёзы и прощания
Чем сегодня живёт выпускник школы? Насколько волнительны для него последние дни мая?

ВИДЕО
29 мая
14:59
141
31 мая - день без табачного дыма
31 мая провозглашен Всемирной Организацией Здравоохранения днем без табачного дыма (в 1988 году). Какой закон охраняет нас от курильщиков? Какую помощь может предложить государство желающим отказаться от курения?
28 мая
18:45
201
28
Блог спорщика. Про деньги
Мне сегодня позвонил один журналист и спросил, какими тарифами руководствуются адвокаты при назначении размера своего вознаграждения за оказание юридической помощи. Ответ - никакими
26 мая
14:49
527
1
Буддисты в Калифорнии
В 15 минутах от дома нашли волшебное место под названием «Зеленое ущелье». Это и дзен-центр, и ферма, и сад

ВИДЕО
Показать больше

Афиша

Наверх