Аман зохёолой алтан абдар уудалая!

Анхарагты, уншагты бодолгото бологты!
Буряад  арадай аман зохёол соо алтан һургаал, хүмүүжүүлгын захяа  заабари, богонихоноор аад, сэсэн  мэргэнээр ялас гэжэ хэлэһэн хурса үгэнүүд, буряад хэлэнэй баяниие харуулһан ирагуу найраг оложо болоно!  
331
Ноёниие тааладаггүй,
Нохойе тахалдаггүй.

Эрдэни элэхэ бүреэ үнгэ ородог,
Эрэ хүн зобохо бүреэ ухаа ородог.

Өөдэлхэ дээшэлхын сагта
Үнэгэнэй һүүлээр эльбэхэ.
Үтэлхэ нэтэрэхын  сагта
Үхэрэй һүүлээр шэрбэхэ.

Зэбын һайн жэбэрхэгүй,
Зээгэй һайн мартахагүй.

Хүнэй юумэн хүсэтэй,
Хүзүүнэй мяхан хатуу.

Харуу хүн зөөри   баридаг,
Хатуу  хүн түрэ баридаг.

Мал хараха ама тоһодохо,
Хүниие тэжээхэ толгой шуһадаха.

Муу хүндэ ноён олон,
Муудаһан мяханда үтэн олон.

Нохойн хотодо шара тоһон тогтохогүй.

Тархи томотой ноён болохо,
Табгай томотой барлаг болохо.

Үнэн худал хоёрой хоорондо
Үүдэн хойморой зайтай,
Үхэхэ түрэхын хоорондо,
Үүлэнэй соорхойн наратай.

Боломжогүй юумэнһээ
Буладай үзүүр хухарха.


Арбан табанай һара нэгэ һайхан,

Атар газарай сэсэг нэгэ һайхан

Аба эжын һургаал нэгэ һайхан.

Эрдэм ном дээдэ баян,

Үри хүүгэд дунда баян,

Эд хүрэнгэ адаг баян


Хада һайтай үнэгэн бардам.

Хадам һайтай хүрьгэн бардам,

Нохой һайтай хотон бардам.


Үхэхэдэ шүдэн сагаан,

Үтэлхэдэ үһэн сагаан,

Үхэхэдэ яһан сагаан.

Һалхитай тэнгэриин үүлэн нэгэ хурдан,

Һаруул ухаантанай һанал нэгэ хурдан,

Һайн мориной дабхиха нэгэ хурдан.


Саһанда мүр хара,

Саарһанда бэшэг хара,

Заргада үгэ хара.


Эрдэнэдидэ алтан нэгэ шара,

Эдэдэ жанша нэгэ шара,

Эдеэндэ уураг нэгэ шара.


Шэбэнэһэн үгэ нүхэртэ харша,

Шэбэрээ бороо дэгэлдэ харша,

Ехэ һанаан биедэ харша.


Баян хүндэ худалдаашан инаг,

Бааран хүндэ нохой инаг,

Хобууша хүндэ ноён инаг.


Тэхын эбэр тэнгэридэ  хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,

Тэмээнэй  һүүл газарта хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,

Тэнэг хүн ноён һууна гэдэг нэгэ худал.


Хадаһаа халижа үхэһэн шаазгайн мяха нэгэ олдохогүй,

Модонһоо унаһан шоргоолжоной мяха нэгэ олдохогүй,

Дасанда һуугаад туража үхэһэн гэлэн нэгэ олдохогүй.


Үхэртэй хүндэ газар холо,

Үгырһэн хүндэ эдеэн  холо,

Үхэһэн хүндэ дэрэ холо.


Шулуун дээрэ ногоо ургуулха нэгэ бэрхэ,

Уһан дээрэ гал түлэхэ нэгэ бэрхэ,

Үхэрэй эбэр дээрэ саһан тогтохо нэгэ бэрхэ.


Эрье руу бууһан уһан нэгэ дошхон,

Эмээлээ хобхолһон морин нэгэ дошхон,

Эхэнэрээ голоһон эрэ нэгэ дошхон.


Һая бууһан бэри нэгэ сэмсэгэр,

Нуурта бууһан нугаһан нэгэ сэмсэгэр,

Хүлэг мориной дэлһэн нэгэ сэмсэгэр


Уула бүһэгүй нэгэ дутуу,

Далай таглаагүй нэгэ дутуу,

Тэнгэри баханагүй нэгэ дутуу.


Худагай уһанда загаһан  үгы,

Хуушанай  үгэдэ  худал үгы,

Үндэр тэнгэридэ  шата үгы.


Уһан байбал замаг байна,

Уула байбал зам байна,

Ухаантан байбал засаг байна.


Үнэн үгэдэ худал байхагүй,

Үхэрэй эбэртэ саһан байхагүй,

Үмхи модондо хабша байхагүй.


Һохор үхэртэ худаг бү үзүүл,

Солгёотой  хүндэ хутага бү үзүүл,

Һогтуу хүндэ архи бү аягала.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

28 июля
10:07
1
Навальный и Ко: Заграница нам поможет
Триумфальное событие произошло в Сан-Франциско. Такого эпического столпотворения «Жемчужина западного побережья» не видела со времен обкуренной моды хиппи. Мода прошла, а кумар, судя по всему, остался. Да такой сильный, что узрел Сан-Франциско образ Навального

28 июля
10:05
3
Эрдэниин тарнитай буряад хубсаһан
Эрдэниин тарнитай буряад хубсаһанай ямар үүргэтэй, ямар удхатай байһые манай арад зон иигэжэ түүхэ домог соогоо түүрээн магтаһан байха юм.
25 июля
16:48
202
1
Фотосессия с животными
В теплый воскресный вечер 23 июля думали с ребенком, куда сходить. Решили прогуляться по парку и попали на чудесное, очень доброе мероприятие в парке «Юбилейный»
19 июля
18:04
331
Шпанка - не только вредитель, но и ядовитый жук
Как бороться со шпанской мухой, чем она опасна, и как ее распознать. Советы для огородников
19 июля
14:33
1369
7
Почему рейтинг врио стремится к нулю?
Но прошло время, медовый месяц подошел к концу, и выяснилось, что жених в целом несерьезен. Говорит много, делает мало. Прошло полгода, а изменений в целом никаких. А их этих самых изменений и не могло быть.  
19 июля
09:34
221
Онон, Ага голой нэрэнyyдые хэн yгөөб?
Тиигэжэ тэрэ үргэн мүрэндэ Онон гэжэ нэрэ үгөө һэн ха. Алдаһан һуршынгаа хойноһоо бэдэрһээр ябатараа, тунгалаг сэбэрхэн, зөөлэхэн уһатай голой эрьелэ тулажа ерээд, тэрэнээ олоо һэн ха. Тэрэ голдоо Ага гэжэ нэрэ үгөө һэн гэхэ.
18 июля
17:34
296
Не измеряйте время сегодняшним днём
Родная Бурятия должна процветать! Во всяком случае, для меня это не пустые слова
17 июля
13:47
253
1
Голос кочевников. День первый
Специально для тех кто не был. Репортаж с первого дня фестиваля поможет окунуться в атмосферу фестиваля
12 июля
10:06
269
Подарок от выпускников Кижингинских школ
7 июля отметили юбилей - 25-летие окончания школы, выпускники 1992 года Кижингинских школ. К этой дате приурочили торжественное открытие благоустроенной зоны в центре Кижинги, которую в качестве подарка сделали выпускники 92 года всех школ Кижинги, это КСШ-1, КСШ-2, Лицей, Интернат, Ушхайта.
12 июля
08:08
118
ХҮНЭЙ НАҺАН
Энэ дэлхэй дээрэ хүн бүгэдын наһан адли бэшэ - ута, богони байдаг гээшэ. Табисуураар үгтэһэн наһаяа хүн гүйсэд эдлэхэ ёһотой.
11 июля
17:19
396
3
Родители вправе обратиться в Рособрнадзор и в суд
В этой ситуации родителям выпускников необходимо написать жалобу на директора школы в Комитет по надзору и контролю в сфере образования.
11 июля
13:41
111
Мне подарили ноутбук!
Теперь у меня есть орудие труда для продолжения работы по сохранению и развитию бурятского языка и для работы над книгой
11 июля
09:36
357
Встреча дорожников Бурятии с Цыденовым
Друзья! По инициативе руководителей ведущих дорожно-строительных и проектных организаций Республики Бурятия 27 июня 2017 года была проведена встреча с Алексеем Цыденовым. Считаю, что это важное событие для всех дорожников Бурятии
10 июля
09:47
236
Эхирэдүүдэй найр наадам
Эхэ нютагайм агууехэ һүлдэ” (Великие духи прародины) гэһэн эхирэдүүдэй түрүүшын фестиваль Кабанскын аймагай Корсаково һууринда болобо. Буряад Уласай Баргажанай, Хурумхаанай, Хэжэнгын аймагта ажаһуудаг эхирэд буряадууд, Үбэр-Байгалай Агын тойрогой, Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой түлөөлэгшэд, Дулаан, Хадалаа, Оймуур, Корсаково һууринуудай ажаһуугшад эхирэдүүдэй найр нааданда буужа ерэбэ.  
6 июля
10:50
896
2
Белый Волк. Он для них "косой"
4 июля 2003 года в Москве трагически погиб гитарист группы "Оргазм Нострадамуса" Александр Архипов. Памяти музыканта посвящается
6 июля
09:55
215
Обман при обещании бесплатных юридических консультаций
Бороздя просторы интернета, переходя по различным сайтам в поисках нужной информации, многие из нас не раз встречали всплывающие окошки, обычно в правой нижней части экрана, предлагающие получить юридическую консультацию совершенно бесплатно
5 июля
09:36
236
1
Как бороться с щавелевым клопом
В народе щавелевого клопа еще называют «краевик». Это крайне опасное насекомое
4 июля
13:29
235
Решает суд
Для начала давайте разберемся, а что такое «необходимая оборона». Согласно Уголовному Кодексу РФ, статье 37 под необходимой обороной понимается «причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной уг...
3 июля
09:38
274
3
Блог агронома Даримы Дугдановой
Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Дарима Дугданова. Я ведущий специалист-агроном Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия. В этом блоге я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю об огородничестве и садоводстве.
3 июля
09:25
146
Аба эжын алтан һургаал
Анхан сагта элинсэгүүдэй абажа ябаһан абари зан, ёһо заншал мартагдажа байна гээшэ ааб даа. Мүнөө үндэр наһатай үбгэд хүгшэд һанана байха: “Нюргаа бү үргэлэгты!”, “Эльгээ бү тэбэригты!”, “Шанаагаа бү тулагты!”, “Налайжа һуужа болохогүй, хэшэгээ гээхэт!” гэхэ мэтэ нагаса эжы абанар, үбгэн аба, хүгшэн эжынэр һургаал заабари хэлэжэ, һургажа байдаг бэлэй. Буряад-монголшуудай үхибүүдээ хүмүүжэлэй һургаал заабари тухай эрдэмтэдэй шэнжэлгэ бии гээшэ гү?
Показать больше
Наверх