Аман зохёолой алтан абдар уудалая!

Анхарагты, уншагты бодолгото бологты!
Буряад  арадай аман зохёол соо алтан һургаал, хүмүүжүүлгын захяа  заабари, богонихоноор аад, сэсэн  мэргэнээр ялас гэжэ хэлэһэн хурса үгэнүүд, буряад хэлэнэй баяниие харуулһан ирагуу найраг оложо болоно!  
399
Ноёниие тааладаггүй,
Нохойе тахалдаггүй.

Эрдэни элэхэ бүреэ үнгэ ородог,
Эрэ хүн зобохо бүреэ ухаа ородог.

Өөдэлхэ дээшэлхын сагта
Үнэгэнэй һүүлээр эльбэхэ.
Үтэлхэ нэтэрэхын  сагта
Үхэрэй һүүлээр шэрбэхэ.

Зэбын һайн жэбэрхэгүй,
Зээгэй һайн мартахагүй.

Хүнэй юумэн хүсэтэй,
Хүзүүнэй мяхан хатуу.

Харуу хүн зөөри   баридаг,
Хатуу  хүн түрэ баридаг.

Мал хараха ама тоһодохо,
Хүниие тэжээхэ толгой шуһадаха.

Муу хүндэ ноён олон,
Муудаһан мяханда үтэн олон.

Нохойн хотодо шара тоһон тогтохогүй.

Тархи томотой ноён болохо,
Табгай томотой барлаг болохо.

Үнэн худал хоёрой хоорондо
Үүдэн хойморой зайтай,
Үхэхэ түрэхын хоорондо,
Үүлэнэй соорхойн наратай.

Боломжогүй юумэнһээ
Буладай үзүүр хухарха.


Арбан табанай һара нэгэ һайхан,

Атар газарай сэсэг нэгэ һайхан

Аба эжын һургаал нэгэ һайхан.

Эрдэм ном дээдэ баян,

Үри хүүгэд дунда баян,

Эд хүрэнгэ адаг баян


Хада һайтай үнэгэн бардам.

Хадам һайтай хүрьгэн бардам,

Нохой һайтай хотон бардам.


Үхэхэдэ шүдэн сагаан,

Үтэлхэдэ үһэн сагаан,

Үхэхэдэ яһан сагаан.

Һалхитай тэнгэриин үүлэн нэгэ хурдан,

Һаруул ухаантанай һанал нэгэ хурдан,

Һайн мориной дабхиха нэгэ хурдан.


Саһанда мүр хара,

Саарһанда бэшэг хара,

Заргада үгэ хара.


Эрдэнэдидэ алтан нэгэ шара,

Эдэдэ жанша нэгэ шара,

Эдеэндэ уураг нэгэ шара.


Шэбэнэһэн үгэ нүхэртэ харша,

Шэбэрээ бороо дэгэлдэ харша,

Ехэ һанаан биедэ харша.


Баян хүндэ худалдаашан инаг,

Бааран хүндэ нохой инаг,

Хобууша хүндэ ноён инаг.


Тэхын эбэр тэнгэридэ  хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,

Тэмээнэй  һүүл газарта хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,

Тэнэг хүн ноён һууна гэдэг нэгэ худал.


Хадаһаа халижа үхэһэн шаазгайн мяха нэгэ олдохогүй,

Модонһоо унаһан шоргоолжоной мяха нэгэ олдохогүй,

Дасанда һуугаад туража үхэһэн гэлэн нэгэ олдохогүй.


Үхэртэй хүндэ газар холо,

Үгырһэн хүндэ эдеэн  холо,

Үхэһэн хүндэ дэрэ холо.


Шулуун дээрэ ногоо ургуулха нэгэ бэрхэ,

Уһан дээрэ гал түлэхэ нэгэ бэрхэ,

Үхэрэй эбэр дээрэ саһан тогтохо нэгэ бэрхэ.


Эрье руу бууһан уһан нэгэ дошхон,

Эмээлээ хобхолһон морин нэгэ дошхон,

Эхэнэрээ голоһон эрэ нэгэ дошхон.


Һая бууһан бэри нэгэ сэмсэгэр,

Нуурта бууһан нугаһан нэгэ сэмсэгэр,

Хүлэг мориной дэлһэн нэгэ сэмсэгэр


Уула бүһэгүй нэгэ дутуу,

Далай таглаагүй нэгэ дутуу,

Тэнгэри баханагүй нэгэ дутуу.


Худагай уһанда загаһан  үгы,

Хуушанай  үгэдэ  худал үгы,

Үндэр тэнгэридэ  шата үгы.


Уһан байбал замаг байна,

Уула байбал зам байна,

Ухаантан байбал засаг байна.


Үнэн үгэдэ худал байхагүй,

Үхэрэй эбэртэ саһан байхагүй,

Үмхи модондо хабша байхагүй.


Һохор үхэртэ худаг бү үзүүл,

Солгёотой  хүндэ хутага бү үзүүл,

Һогтуу хүндэ архи бү аягала.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

15 сентября
11:54
2571
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
508
1
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
234
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
11 сентября
10:15
128
1
Агууехэ поэдэй музей-буусада уулзалга
Зүрхэмни гэнтэ нимгэржэ,
Зүүдэмни хурсадаба.
Сээжэмни гэнтэ шэмшэржэ,
Сэдьхэлни дорьбодобо –
Хабар ерээ гээшэ  гү, хабар?
6 сентября
09:51
172
Буряадуудай ёһо заншал
“Хэшэг” гэһэн үгэ угаа гүнзэгы удхатай, олон юумэ багтааһан үгэ байна. Энээн тухай мэдэхэеэ бэшээ һаатнай
ямар һонин байхаб!


“Мүнгэн тобшо" сайтын уншагшад, аба эжынгээ һургаал тухай мэдэсэеэ олониитэ арад зондоо хубаалдыт гэжэ уряалнаб. Нагаса эжынгээ, аба эжынгээ хэлэдэгые дуулаһанаа би эндэ бэшэбэб
5 сентября
10:20
350
Фотоохота на птиц
1. Молодняк пробует крылья на крепость перед дальней дорогой. Скоро улетать на юг;  2. Снимки с утренней фотоохоты. Бакланы; 3. Не по Сеньке ветка. Тяжеловат; 4. Таёжная колибри; 5. Танец страсти.
5 сентября
09:43
511
4
Мы сделали уже 50% фильма. Фото со съёмок
Товарищи мои дорогие, земляки! Всем, кому кажется, что у нас водятся огромные средства и возможность раскидываться ими во все стороны и при этом не отдавать долг, вы глубоко ошибаетесь!
4 сентября
09:27
161
Арадай аман үгын абдар соо алтанай дуһалнууд байдаг юм...
Буряад арадай сэсэн мэргэн үгэнүүдэй дээжэ.
29 августа
14:57
2174
Буда-Ханда Дашиева и Виктор Балдоржиев "Эхо вечной памяти"
Тибетское имя Ханда - переводится как Солнце, естественно, оно не может быть обязательно женским или мужским. Это имя - всех одухотворённых людей.
29 августа
11:53
933
4
Как меня шантажировали
"Ты попал! Давай 10 000 рублей, или все твои прикрасы посмотрят друзья! Мне 14 лет, тебя посадят за педофилию!"
28 августа
17:31
2347
17
Обращение к жителям родной Бурятии
Я обращаюсь к Вам за поддержкой. Давайте организуем движение "Цветущая от края и до края"! Будем делать полезное дело для нашей республики
28 августа
13:15
330
1
Арадай дуунай ном нара хараба
Үбэр-Монголой Хайлаар хотын Хэблэлэй хороондо буряад арадай дуунай шэнэ ном нототоёо, үгэнүүдынь хуушан монгол бэшэгээр, дуунай удха мэдүүлхын тула нэгэ бадаг кирилл үзэгөөр бэшээтэй ном хэблэгдэбэ
28 августа
13:14
187
Зандинай дуганай рамнай болобо
25 августа
17:53
162
Стратегический форум. Агропромышленный комплекс
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
138
Стратегический форум. Промышленность
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
130
Стратегический форум. Развитие экономики: общее видение
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
118
Стратегический форум. Внешнеэкономическая деятельность
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
133
Стратегический форум. Экологические аспекты
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:47
114
Стратегический форум. Государственное управление
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:42
102
Стратегический форум. Инвестиционный механизм развития экономики
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх