Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ

Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
451
Сэлэнгын Ноёхон нютаг тоонтотой Ханда Нимажаповна Данжеева Үндэһэтэнэй буряад лицей-интернадта технологиин багшаар хүдэлжэ байхадаа, буряад хубсаһан тухай шэнжэлэлгын ажал эхилһэн юм. Тэрэ үедэ нэгэдэхи лицей-интернадай захирал байһан Жалсан Батуевич  Санжиев һурагшадые буряад арадай  үндэһэн хубсаһа оёжо һурагты,  Ханда багшада яагаад  оёхоб гэжэ шэнжэлгэ хэгты, заабаринуудые бэшэгты гэжэ хэлэдэг байгаа. Ханда Данжеева  өөрөө буряад хубсаһа оёхо дуратай хадаа улам абьяастайгаар ажалаа ябуулаа һэн.

Шэнжэлһэн үзэһэнээ согсолжо, малгай яагаад оёхоб гэһэн заабаринуудтай ном ородоор хэблүүлээ юм. Оройдоол 100 хэһэгээр  хэблэгдэһэн энэ  ном  хоморой болонхой байна.

Буряад арадай үндэһэн малгай нэгэ  адлихан байгаа  үгы. Малгай, дэгэл,гутал эзэнэйнгээ  ямар уг унгитай, ямар нютагай хүн байһыень гэршэлдэг.
-Урдандаа хүнэй малгай хатуу байгаагүй.  Хүшэжэ оёод, бэедэнь даруулаад оёходонь, бодоод байгаашье һаа,эбхэжэрхихээр зөөлэн байгаа.Мүнөө  сагта хүбөөень ехэ үндэрөөр хэдэг болодонхой, урдань оройдоол 5-7 сантиметр байгаа,-гээд Ханда Нимажаповна хөөрэнэ.

Сэлэнгын Ноёхон нютаг тоонтотой Ханда Нимажаповна Данжеева Үндэһэтэнэй буряад лицей-интернадта технологиин багшаар хүдэлжэ байхадаа, буряад хубсаһан тухай шэнжэлэлгын ажал эхилһэн юм. Тэрэ үедэ нэгэдэхи лицей-интернадай захирал байһан Жалсан Батуевич  Санжиев һурагшадые буряад арадай  үндэһэн хубсаһа оёжо һурагты,  Ханда багшада яагаад  оёхоб гэжэ шэнжэлгэ хэгты, заабаринуудые бэшэгты гэжэ хэлэдэг байгаа. Ханда Данжеева  өөрөө буряад хубсаһа оёхо дуратай хадаа улам абьяастайгаар ажалаа ябуулаа һэн.

Шэнжэлһэн үзэһэнээ согсолжо, малгай яагаад оёхоб гэһэн заабаринуудтай ном ородоор хэблүүлээ юм. Оройдоол 100 хэһэгээр  хэблэгдэһэн энэ  ном  хоморой болонхой байна.

Буряад арадай үндэһэн малгай нэгэ  адлихан байгаа  үгы. Малгай, дэгэл,гутал эзэнэйнгээ  ямар уг унгитай, ямар нютагай хүн байһыень гэршэлдэг.
-Урдандаа хүнэй малгай хатуу байгаагүй.  Хүшэжэ оёод, бэедэнь даруулаад оёходонь, бодоод байгаашье һаа,эбхэжэрхихээр зөөлэн байгаа.Мүнөө  сагта хүбөөень ехэ үндэрөөр хэдэг болодонхой, урдань оройдоол 5-7 сантиметр байгаа,-гээд Ханда Нимажаповна хөөрэнэ.
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
Мүнөөдэрэй  байдалаар буряадууд үндэһэн хубсаһаяа һонирходог, үдэр бүри үмэдөөдшье ябаха дуратай зон олон боложо байна. Тиимэ һэн тула, Ханда Нимажаповна Данжеевада     шэнжэлгын ажалаа үргэлжэлүүлжэ, яагаад буряад дэгэл, тэрлиг, гутал оёхоб  гээд заабаринуудые зохёогыт гэжэ гуйха байнабди.

Мүнөөдэрэй  байдалаар буряадууд үндэһэн хубсаһаяа һонирходог, үдэр бүри үмэдөөдшье ябаха дуратай зон олон боложо байна. Тиимэ һэн тула, Ханда Нимажаповна Данжеевада     шэнжэлгын ажалаа үргэлжэлүүлжэ, яагаад буряад дэгэл, тэрлиг, гутал оёхоб  гээд заабаринуудые зохёогыт гэжэ гуйха байнабди.Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

19 июля
18:04
155
Шпанка - не только вредитель, но и ядовитый жук
Как бороться со шпанской мухой, чем она опасна, и как ее распознать. Советы для огородников
19 июля
14:33
774
6
Почему рейтинг врио стремится к нулю?
Но прошло время, медовый месяц подошел к концу, и выяснилось, что жених в целом несерьезен. Говорит много, делает мало. Прошло полгода, а изменений в целом никаких. А их этих самых изменений и не могло быть.  
19 июля
09:34
132
Онон, Ага голой нэрэнyyдые хэн yгөөб?
Тиигэжэ тэрэ үргэн мүрэндэ Онон гэжэ нэрэ үгөө һэн ха. Алдаһан һуршынгаа хойноһоо бэдэрһээр ябатараа, тунгалаг сэбэрхэн, зөөлэхэн уһатай голой эрьелэ тулажа ерээд, тэрэнээ олоо һэн ха. Тэрэ голдоо Ага гэжэ нэрэ үгөө һэн гэхэ.
18 июля
17:34
214
Не измеряйте время сегодняшним днём
Родная Бурятия должна процветать! Во всяком случае, для меня это не пустые слова
18 июля
10:23
125
1
Заседание политклуба #WTF03. Тема «Муниципальный фильтр»
Завершилось четвёртое заседание политического клуба #WTF03 Республики Бурятия. Присутствовал создатель клуба Дмитрий Гусев. Тема - муниципальный фильтр
17 июля
13:47
213
1
Голос кочевников. День первый
Специально для тех кто не был. Репортаж с первого дня фестиваля поможет окунуться в атмосферу фестиваля
12 июля
10:06
222
Подарок от выпускников Кижингинских школ
7 июля отметили юбилей - 25-летие окончания школы, выпускники 1992 года Кижингинских школ. К этой дате приурочили торжественное открытие благоустроенной зоны в центре Кижинги, которую в качестве подарка сделали выпускники 92 года всех школ Кижинги, это КСШ-1, КСШ-2, Лицей, Интернат, Ушхайта.
12 июля
08:08
81
ХҮНЭЙ НАҺАН
Энэ дэлхэй дээрэ хүн бүгэдын наһан адли бэшэ - ута, богони байдаг гээшэ. Табисуураар үгтэһэн наһаяа хүн гүйсэд эдлэхэ ёһотой.
11 июля
17:19
356
3
Родители вправе обратиться в Рособрнадзор и в суд
В этой ситуации родителям выпускников необходимо написать жалобу на директора школы в Комитет по надзору и контролю в сфере образования.
11 июля
13:41
85
Мне подарили ноутбук!
Теперь у меня есть орудие труда для продолжения работы по сохранению и развитию бурятского языка и для работы над книгой
11 июля
09:36
323
Встреча дорожников Бурятии с Цыденовым
Друзья! По инициативе руководителей ведущих дорожно-строительных и проектных организаций Республики Бурятия 27 июня 2017 года была проведена встреча с Алексеем Цыденовым. Считаю, что это важное событие для всех дорожников Бурятии
10 июля
09:49
245
Большой Субботник Навального в Улан-Удэ
Почему России нужны перемены, и чего хочет добиться Алексей Навальный, участвуя в выборах президента в следующем году – рассказывали сегодня на улицах Улан-Удэ. 8 и 9 июля во многих городах России прошел субботник политической агитации в поддержку Навального
10 июля
09:47
203
Эхирэдүүдэй найр наадам
Эхэ нютагайм агууехэ һүлдэ” (Великие духи прародины) гэһэн эхирэдүүдэй түрүүшын фестиваль Кабанскын аймагай Корсаково һууринда болобо. Буряад Уласай Баргажанай, Хурумхаанай, Хэжэнгын аймагта ажаһуудаг эхирэд буряадууд, Үбэр-Байгалай Агын тойрогой, Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой түлөөлэгшэд, Дулаан, Хадалаа, Оймуур, Корсаково һууринуудай ажаһуугшад эхирэдүүдэй найр нааданда буужа ерэбэ.  
6 июля
10:50
852
2
Белый Волк. Он для них "косой"
4 июля 2003 года в Москве трагически погиб гитарист группы "Оргазм Нострадамуса" Александр Архипов. Памяти музыканта посвящается
6 июля
09:55
192
Обман при обещании бесплатных юридических консультаций
Бороздя просторы интернета, переходя по различным сайтам в поисках нужной информации, многие из нас не раз встречали всплывающие окошки, обычно в правой нижней части экрана, предлагающие получить юридическую консультацию совершенно бесплатно
5 июля
13:00
627
2
Цыденов выиграет эти выборы, нет сомнений, но...
Для процыденовских троллей и прочих ура-патриотов сразу скажу, что я понимаю и согласен, Цыденов выиграет эти выборы, нет сомнений. Для сторонников Мархаева скажу, что вы проигрываете по всем фронтам, но у вас есть шанс
5 июля
09:36
203
1
Как бороться с щавелевым клопом
В народе щавелевого клопа еще называют «краевик». Это крайне опасное насекомое
4 июля
13:29
214
Решает суд
Для начала давайте разберемся, а что такое «необходимая оборона». Согласно Уголовному Кодексу РФ, статье 37 под необходимой обороной понимается «причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия»
3 июля
17:10
2101
17
Бурятский узел встанет комком в горле Кремля
Понятно, что предложение о помощи в сборе подписей муниципальных депутатов было, это подтвердил сам Вячеслав Мархаев. Но, как говорится, черт кроется в деталях. Московские политтехнологи Алексея Цыденова рассказали мне, что трижды предлагали свою помощь по этому вопросу. Надо понимать, когда они говорят «мы предлагали» - это предлагает Кремль. Никакие наши местные чиновники такие вопросы не решают, да и вообще чихнуть не могут без одобрения «оттуда».
3 июля
09:38
247
3
Блог агронома Даримы Дугдановой
Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Дарима Дугданова. Я ведущий специалист-агроном Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия. В этом блоге я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю об огородничестве и садоводстве.
Показать больше
Наверх