Уран зурааша Намжилма Эрдынеева

Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана.
451
Агын тойрогой Могойто һууринда ажаһуудаг уран зурааша Намжилма Эрдынеевагай уран бүтээлнүүдые уран зурагай үзэсхэлэндэ хаража болоно гэжэ дуулаад, зорюута “Орда” гэжэ этногалереяда ошожо танилсабаб. Уриханаар энеэбхилһэн басаган угтан абажа, уран зураашан тухай, тэрэнэй бүтээлнүүд тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэбэ. Намжилма Эрдынеевагай зурагуудай үзэсхэлэн ноябриин 16-да хаагдаба, тиигэбэшье “Орда” этногалерея уран зураашын бүтээлнүүдые худалдаха эрхэ абаһан байна. Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана. Уран зураашан бурхадые зурадаг. Энэ хадаа өөрын дүримтэй нарин нягта ажал гээшэ бшуу. Намжилма Эрдынеевада уран зураашын бэлиг шадабариин хажуугаар, арадай аман зохёол, түүхэ домог түгэс мэдэхэ, эрдэм шэнжэлгын ажалнуудые һайн мэдэхэ эрилтэ, мүн баһа харюусалга урдань табигдана. Уран зураашан Будда бурхан багшынгаа үльмыдэ һүзэглэжэ, маани мэгзэмээ уншажа байгаад, шүтэжэ зурагуудаа зурадаг юм. Яагаад зурахаб гэжэ оюун ухаандаа бодомжолоод, юун гээд өөртөө һанаа һэн бэ, тэрэ зангаар бүтээлэйнгээ бүтэхэдэ, уран зураашан сэдьхэлээ ханадаг юм. Иигээд зурабал һайн байгаа, иигээд зурабал зураг ондоохоноор харагдаха һэн гэхэ мэтэ олон бодолнууд уран зураашын һанааень амаруулдаггүй. Намжилма Эрдынеева хэһэн ажалаараа һанеаагаа амардаггүй, дүй дүршэлөө, мэргэжэл шадабарияа улам мүлихэ гэжэ оролдодог юм. Буряад арадай үльгэрэй удхаар һабагшалһан “Үльгэршэн”, “Гэсэр”, “Бабжа Барас баатар” уран зурагууд, “Минии элинсэгүүд”, “Хүхюу хүүгэд” зурагууд нюдэндэ уринаар харагдана.
Хориин 11 эсэгын домог түүхэ, ураанууд, уг гарбалай тугууд, угууд тухай хэлсэдэг үгүүлэлнүүд уран зураашада шэнэ мэдээсэл, зохёохы зоригжол асараа һэн. Буряад-монголшууд шэнги унажа ябаһан адагуусанаа “морин эрдэни” гэжэ магтаһан арад дэлхэй дээрэ бии ха гү? Морёо унаһан нүүдэлшэ хүнэй дүрэ харуулһан удха уран зураашын бүтээлнүүд соонь голлоод байдаг. Намжилма Эрдынеевагай “Табан хушуу мал” гэһэн бүтээлнүүд хүнүүдэй анхарал татана. Малша арадай басаган хадаа гайхамшаг бэрхээр шадажал зуранал даа гэһэн бодол досоомни түрэнэ.
“Алан-гуа” зураг харахадаа, хэдэн зуугаад жэлэй саанахи элинсэг хулинсагаймнай Эхэ иимэл шарайтай, иимэл хубсаһатай, үхэр оруулһан иимэхэ лэ тэргэтэй байһан байгаал даа гэжэ Намжилма Цыренжаповнагай нюдөөр хараад, уран зураашын эди шэдидэ, бэлигүүн нюдэндэ этигэнэбди. Харажал байһайбди гэһэн бодол бидэнэй сэдьхэлдэ түрэнэ. Тэнгэриин үүлэнүүд, тэргын мөөр, номо һаадагаа агсанхай багжагар баатарнууд, Алан-гуа эжын нюур шарай үнэншэмэ гоёор зураглаатай.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

27 марта
17:33
1
Настоящий актёр Илья
Режиссёры знают, что самой сложной считается работа с животными и детьми. Но наш актёр Илья Калашников не только хлопот никому не принёс - он ещё и помогал ассистентам, костюмерам да и актёрам.
27 марта
16:55
8
"Дети на заказ". Стоит ли запрещать суррогатное материнство?
В России хотят запретить суррогатное материнство. Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму. По мнению его инициатора сенатора Антона Белякова, наша страна стала центром "репродуктивного туризма", но при этом отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством, отчего без юридической защиты остаются как генетические родители, так и суррогатные матери, а также сами дети.
26 марта
22:23
44
Как обустроить квартиру в новостройке? Этап первый.
Квартира в новостройке несомненно имеет свой главный плюс - это свободная планировка, которую вы можете организовать под свои требования. Но обустроить квартиру с нуля дело довольно-таки затратное. Как спланировать ремонт и получить в итоге именно тот результат, который вам нужен и при этом не потратить состояние?
26 марта
22:02
19
Практические приемы визуального увеличения пространства
Фальшокна, зеркала фотообои и фрески - это проверенные практикой средства для визуальной коррекции помещения, а также для создания иллюзии перспективы. Поделюсь с вами практическими решениями их применений, основанными на собственном опыте.
24 марта
11:51
157
Куба влюбляет своей простотой и беспечностью
Вот уже почти неделю мы путешествуем по Кубе. Полноценный отчет мы обязательно представим позже, сейчас такой возможности нет, так как с интернетом в этой стране действительно туго. А пока наши путевые заметки и приветы с острова Свободы! Вместе со мной руководитель ивент-отдела «Информ Полиса» Светлана Потхоева!
23 марта
12:42
203
4
Мы начинаем блогить)
Как искать спонсорскую помощь? Рассказать? Размышления по этому поводу. В первую очередь, нужно придать важность Вашей персоне. История из жизни. Звоню в приемную одной крупной компании:
- Можно, пожалуйста, Алексея Ивановича?


23 марта
08:41
96
Всемирный День поэзии
"Чтецы У-У" в "ZAM"-е 21 марта, в Всемирный день поэзии. У каждого поэта своя неповторимая интонация. "Поэт я или нет, будет ясно спустя десятилетия, если мои стихи смогут жить отдельно от меня", - сказал на вечере Есугей Сындуев.
22 марта
15:55
48
Поможем провести День Победы в Бурятии
«Волонтеры победы» открывают регистрацию добровольцев на 9 мая. В феврале этого года Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило набор добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы. В этот день тысячи волонтеров со всех регионов России вновь станут участниками и соорганизаторами Парадов и шествий Бессмертного полка.
22 марта
15:25
208
1
Мужики, ну как так ...
Ох, уж ... мужчины! За утро к нам (в Фонд "Подари мне жизнь") обратились три женщины. У одной трое детей, беременная четвертым. Бросил муж... У второй четверо детей - бросил муж не помогает, кормить детей почти нечем, на работу устроится не может. Мы позвонили нашим добродетелям, нашли для нее работу! Завтра на складе получит продуктовую помощь! Но я не об этом.
21 марта
19:55
1316
5
Позор 2017. Почему он настиг меня спустя 7 лет?
Год только начался, а я уже опозорилась! Что это? Изменение ценностных ориентаций пользователей социальных сетей или массовая деградация. Один преданный друг нашей группы говорил мне: "Сабрина, вас начнут понимать только через 10 лет".  Кто бы знал, что это "понимание" будет столь прямолинейным, я бы даже сказала извращенным.
20 марта
10:25
283
1
Длинная воля
Я совершил страшный грех – пренебрег заветами отца своего и теперь мне наказание за это – смерть. Я обманул моих сверстников и подставил их под удар. И за это мне смерть. За свои деяния надо платить. Передо мной огромное войско карательной экспедиции южан. Против нас, против маленькой горстки юнцов, которые искренне поверили мне, которые так же ослушались своих отцов и теперь, вместе со мной стоят и смотрят смерти в лицо.
18 марта
12:55
103
Аман зохёолой алтан абдар уудалая!
Анхарагты, уншагты бодолгото бологты!
Буряад  арадай аман зохёол соо алтан һургаал, хүмүүжүүлгын захяа  заабари, богонихоноор аад, сэсэн  мэргэнээр ялас гэжэ хэлэһэн хурса үгэнүүд, буряад хэлэнэй баяниие харуулһан ирагуу найраг оложо болоно!  
17 марта
17:53
118
2
Должники обязаны сообщать об имуществе и доходах, на которые невозможно обратить взыскание
В прошлом году статистика службы судебных приставов Бурятии зафиксировала рекордное количество находящихся на исполнении производств - 976 тысяч. Из них 912 тысяч составили производства в отношении физлиц. Таким образом, с высокой долей вероятности можно констатировать - в сферу исполнительного производства вовлечен каждый житель республики.
17 марта
17:51
91
Что делать, если родителя «и след простыл»?
Чтобы получить средства на содержание ребенка с бывшего супруга, во многих случаях мало подать иск на алименты. Надо еще суметь взыскать их. Если должник по алиментам не имеет источников дохода, длительное время не проживает по месту регистрации и вообще исчез из поля зрения не только ребенка и бывшего супруга, но и судебного пристава, то в отношении него заводится розыскное дело.
16 марта
21:43
475
"Женский" вопрос
Кому не знакомо это здание в стиле позднего сталинского конструктивизма на проспекте Победы в самом сердце Улан-Удэ? Сотни тысяч жительниц столицы Бурятии и ее районов в бывшем роддоме, а ныне в республиканском перинатальном центре, исполнили свое главное предназначение - дали жизнь новым поколениям... Была в их числе и я) О том, как сохранить женское здоровье, и о тревожных моментах в работе врачей республиканского перинатального центра мне поведал зав. хирургическим отделением центра Тумэн Цыренов.
16 марта
17:44
335
Здоровье - награда для умных
О том, как я прошла обследование в одном медицинском центре, и что я там увидела и услышала

15 марта
10:56
196
Байкальская вода и Китайский трубопровод
Недавно друг сказал о каком-то проекте китайской компании о создании трубопровода в Байкал, для выкачки воды. Потом увидел в сети статьи с такими размышлениями. Я сначала подумал, что это утка, слухи, и свое мнение сохраняю. И вот почему.
14 марта
19:09
195
Плохое настроение – в подарок!
Что подарить, чтобы испортить настроение...
Весна наступила! Уже подарочными обертками отшуршал международный женский день, в помойку отправились потерявшие товарный вид букеты, мужики наконец-то отделались от навязчивых мыслей о подарках.
13 марта
10:15
309
"Небесный бег" на Верхней Березовке
Блог журналиста Доры Хамагановой о похудении. 12 марта давние, хорошие друзья позвали пройтись, вернее, слегка пробежаться по тропе на Верхней Березовке. Вот ее, видимо, и проложил мой давний знакомец, основатель бренда "Большая Байкальская тропа" (ББТ) Андрей Сукнев. А там так многолюдно, как на городской улице! Так много позитивных веселых людей, проповедующих ЗОЖ: скандиходов, спортсменов-экстремалов, молодых семей с ребятишками, пенсионеров.
13 марта
10:00
185
Сагаалган-2017. Һээр шаалган.
В ФСК прошло землячество Агинского округа. Разбивание кости - одна из национальных игр бурятского народа. Баир из Догоя завоевал первое место.
Показать больше
Наверх