Записи

20 июня
09:00
23
Дэлхэйн томо тэмсээнэй шагналда хyртэбэ
Буряадай гүрэнэй опернэ театрай гол дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар мүнөө жэл “Кардиффын аялгануудта” хабаадажа, “Романс” гэжэ номинацида илалта туй лаба гэһэн мэдээсэл бидэ олониие тон ехээр баярлуулба
10 июня
16:00
90
МОНГОЛ УРАН БЭШЭГ
Монгол бэшэг Үбэр-Монголдо хэрэглэгдэһэн зандаа.  Үбэр-Монголой сэсэн ухаатай ударидагша Улаанхүү “эхэ эсэгынгээ үеһөө үедэ абажа ябаһан монгол хэлэ, бэшэгээ  алдажа болохогүй” гэжэ хэлээд, түрэл хэлэеэ аршалжа шадаһан юм.  
6 июня
14:25
76
1
Алдарта Байгал – арюхан далай
Сэнхирхэн Сэлэнгэ мүрэн Байгалда шудхан ородог. “Байгалай номин эрье дээр бата һайхан алдартай...” гээд поэт Даши Дамбаев шүлэгөө зохёоһон гээшэ.
31 мая
14:05
180
Легенда об огнедышащем драконе
Старец с морин хуром восседал среди любопытствующих кочевников, которые собрались у большого костра послушать древние легенды и песнопения
29 мая
16:26
272
Как Дурачок Иванушка землицу на торгах купил
Отслужил Дурачок-Иванушка государеву службу исправно. И не жнец, а на дуде игрец был Иванушка, да пошёл Дурачок на отдых-пенсию...
26 мая
14:49
527
1
Буддисты в Калифорнии
В 15 минутах от дома нашли волшебное место под названием «Зеленое ущелье». Это и дзен-центр, и ферма, и сад

ВИДЕО
25 мая
20:25
104
Хоёрдохи һургуулида һүүлшын хонхо
Мүнөө жэл Улаан-Үдэдэ бүхыдөө 4328 һурагшад 9-дэхи класс, 11-дэхи класс 2172 дүүргэбэ
23 мая
15:35
89
1
Пчелопост
Много пчёл. Вот вы сейчас читаете, от работы отвлеклись, а они работают. Таскают на бёдрышках своих пыльцу в ульи, туда-сюда снуют
23 мая
15:25
142
По лесным тропинкам
Как-то в фейсбуке мне сказали, что лес красив в августе-сентябре. Не спорю, ранней осенью он особенно ярок
23 мая
15:14
67
Расцвела черёмуха
Весна продолжает радовать нас красками. Недели не прошло, а все деревья в городе вдруг стали зелёными. В садах зацвела черёмуха
18 мая
09:06
129
Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон
Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
12 мая
16:57
241
2
Я купил «Шагай наадан»
Очередная цель из списка "100 целей" выполнена! Я купил игру "Шагай наадан"
12 мая
10:14
129
2
Уланхаан нютагай хамнагадай уг гарбал
Хамнигадай дунда иимэ омогууд бии: Тэпкогир, Галдегир, Баликагир, Чолкогир, Чонголир, Асивагат, Нгодягир. Энэ омогуудай бултаниинь манай нютагта бии. Тиимэһээ иимэ омогтой хамниган айлнууд Уланхаан нютагта ажаһууна: Энэ омогуудай эгээ олониинь Тэпкогир омог болоно, бүхы хамнагадай 50% болоно. Хамнагад иимэ һууринуудаар ажаһууна: Самаахай, Кынкысер, Булухан, Сыем, Джирга, Мунчо, Баряанхур, Умхэй, Хүшэгөөр, Уланхаан.
4 мая
12:17
152
Роберт Рождественский "РЕКВИЕМ" на бурятском и русском языках
Люди!

Покуда сердца

стучатся,-

помните!

Какой ценой

завоевано счастье...
3 мая
10:26
427
1
Наһанай табсангууд
Арбан наһан, хори наһан, зуу наһан, үндэр наһан.
20 апреля
15:20
557
1
321-я Сибирская. Как создаются спецэффекты
Работа продолжается... В этом году фильм будем снимать в Иркутске
19 апреля
23:20
272
Үмэдхэл үмдэхүүлхэ ёһо
Басаганай эхэ эсэгэтэн худатандаа хубсаһа бэлэглэхые үмэдхэл үмдэхүүлхэ гээд  хэлэнэ. Зарим зон худа худагы хоёроо урижа ерүүлжэ, түрэл гаралаа, хүршэ  хүбөөгөө, нютаг зоноо урижа хурим хэдэг һэн. Үмэдхэл үмдэһэн хүн бүхэн юрөөлөө хэлээд зоной урдуур ябажа  үмэдхэлөө харуулдаг. Үзэгшэд илангаяа эхэнэрнүүд тэрэ хкбсаһынь урбуулжа эрьюулжэ байгаад, ямараар оёгдоһон ааб гэжэ шэнжэжэ барижа үзэгшэ бэлэй. Үмэдхэлдэ дэгэл, самса, уужа, гутал, малгай гэхэ мэтэ хубсаһан үмэдхэлдэ ородог һэн.
18 апреля
13:55
207
3
Алдарта дуушанай дурасхаал
Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа  байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.
10 апреля
17:05
277
Спектакль «Аба эжын ургынууд» никого не оставит равнодушным
14 и 15 апреля в 18:30 в Бурятском театре драмы состоится премьера спектакля «Аба эжын ургынууд». Режиссёр умело переложил башкирскую историю на бурятских артистов. В спектакле играют только мальчики.
2 апреля
12:17
205
"Зам" соо залуушуул уулзана
Хабар тухай, инаг дуран тухай, ажамидарал тухай шүлэгүүд зэдэлбэ. Шүлэгүүдэй мүндэлхые шагнажа байһандал үзэгдэбэ. Залуу найрагшад дороһоо урган бодожо байна гэжэ уулзалгада хабаадагшад баярлабабди.
Показать больше

Афиша

Наверх