Записи

17 января
19:04
478
Фантастические твари и где они обитают
Давненько ничего такого не писал. И вот вам прикольная история. Встретился мой брат как-то со своим другом, по поводу того? что вышло продолжение культового фильма про Гарри Поттера. Ну, там, правда, не про Гарри Поттера и не продолжение, а как раз наоборот. Ну, что тут поделать, надо идти в кинотеатр. Лично заценить фильму. Но, до фильма еще далеко, а есть охота. Решили зайти в кварталовскую шашлычку, культурно покушать.
11 января
16:51
135
Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
4 января
22:41
103
Баргажан Түхэм
Хүлэн-Бойрын  нютаг гээд нэрлэхэдэ зүб болоно  гээшэ ха.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
3 января
10:02
159
Хамбын наадам арбан табадахияа болобо
Баян Булагһаа Тайшихина Кристина, Тохойһоо Балтуева Долгорма, Мүрөөшэһөө  Цыренова Арюна, Селендүүмэһээ Шишмарева Марина, Хэжэнгэһээ Дондокова  Баирма, Юрөөһөө Сунграпова Сарюна, Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин һурагша Чойдонова Алина гэгшэд оёдолдо  амжалтатай һуража байна. Хэжэ байһан бүтээлнүүдынь захата боложо байна. Тэдээндэ багша туһална, гэртэнь эжынэр, абгайнар туһалалсаа ааб  даа.
24 декабря
13:09
228
Оскар. Получи меня, если сможешь. Часть 2
10 потенциальных фильмов-номинантов на главную кинопремию мира - "Оскар"!
18 декабря
10:54
190
Уран зурааша Намжилма Эрдынеева
Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана.
15 декабря
19:07
308
Оскар. Получи меня, если сможешь. Часть 1
10 потенциальных фильмов-номинантов на главную кинопремию мира - "Оскар"!
13 декабря
22:11
245
2
О пользе шахмат для детей
Задумчивый взгляд и полная отрешенность... Так мой сын просидел над шахматной доской в течение пяти минут, думая над следующим ходом. Поначалу для меня было удивительно видеть своего всегда активного, наполненного энергией ребенка таким спокойным и сосредоточенным. Эта перемена происходила, как только он садился за шахматы…
9 декабря
14:24
212
Монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд
Олон зоной дурадхалаар, олон зоной хүсэһэн хүсэлөөр 29-дэхи Буряад гимназида  монгол хэлэнэй хэшээлнүүд декабриин 1-һээ эхилбэ. Ажалай үдэр 19 сагта, амаралтын үдэрнүүдтэ 17 сагта хэшээлнүүд болоно. Дээдэ-Онгостойдо Зандан Жуу бурханай дуганда декабриин 5-һаа монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд эхилбэ. Хойморой дасанай лама Иннокентий Сотников багша ном зааха юм.
7 декабря
16:30
354
Киномания. Hello December
5 главных фильмов наступившего декабря
6 декабря
15:39
295
2
Современные стрижи. Куда уехать от зимы?
Вот уже пятую зиму мечтаю провести в тёплых краях. Идею я сперла у тибетцев, живущих в предгорьях Гималаев, в местечке Дхарамсала. Где впервые побывала в 2010 году. Там всё напоминало Лхасу, где за мной бегала детвора, из-за того что дала деньги мальчугану, не подозревая, что за мной следят. Как только они увидели шуршащую бумажку, целая толпа кинулась на меня с вытянутыми ручонками. Даже успела в этот миг почувствовать себя Джоли или Матерью Терезой. Но инстинкт самосохранения взял верх, и я бросилась бежать.
6 декабря
15:09
187
БГУ-дэ Монголой үдэрнүүд
Фестивалиин эхиндэ оюутад түрэл Монгол оронойнгоо түрын дуу һүр жабхалантайгаар дуулаба.Залуушуулай баруун гараа үбсүүндээ баряад, Эхэ оронойнгоо сүлдэ дуу дуулажа байхадань, ямар хүндэлмөөр гоё, урма бадараан, баяр, уярал түрүүлжэ байхадань һүрдэмэ гоё байгаа!
5 декабря
00:01
311
Фотограф-панк и центр буддизма России
4 декабря
00:54
60
Номой буян ехэ юм даа
Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.
28 ноября
19:50
254
Түрэл хэлэеэ мэдэлгээр урилдаан
Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Үхибүүн бүхэниие эхэ хэлэндээ эльгэтэй болгохо, үгэ хэлэнэй баян нөөсэтэй болгохо, зохёохы эрмэлзэлынь хурсадхаха, түрэлхи хэлэеэ үзэхэ урма зоригынь дэмжэхэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые үзэхэ, мэдэхэ хүсэл түрүүлхэ, эжы, абынгаа хэлэ хүндэлжэ һургаха – иимэл зорилготой Хамбын наадам юм.
14 ноября
12:50
271
СУУТА РЕЖИССЕР ОЛЕГ ЮМОВТАЙ УУЛЗАЛГА
11 ноября
12:32
343
Киномания-АРТ. Кино как искусство
Устали от попсовых фильмов типа «Доктора Стрэнджа» и «Отряда самоубийц»? Хотите посмотреть умное авторское кино с блистательными актерами? Киномания подобрала 5 самых интересных авторских фильмов этого года.
3 ноября
20:22
358
1
СЕРИАЛОМАНИЯ. Who Is The Killer?
Обзор лучших криминальных сериалов последнего времени, по мнению Аюра Базарова.
28 октября
11:31
314
1
Киномания. Это всего лишь конец октября.
Обзор самых интересных фильмов ноября от Аюра Базарова. В это время, когда на улице уже наступила зима, скамейки в парках уже пусты, а трава уже не такая зелёная, согреваешься хорошими фильмами. Что готовит нам месяц грядущий?
28 октября
00:20
637
1
Моя теория хаоса. Выставка Зорикто Доржиева и Даши Намдакова
В иркутской галерее В. Бронштейна идут сразу две выставки бурятских авторов - известнейших Даши Намдакова и Зорикто Доржиева. Мороз идет по коже – такое ты ощущаешь, когда сталкиваешься с чем-то истинным.
Показать больше
Наверх